“Het laatste avondmaal……..

Zondag 25 juni 2017, de eerste zondag van de zomer, maar ook de laatste zondag dat we samen als Vrije Evangelische Gemeente Utrecht als hechte gemeente bij elkaar komen. We wisten al geruime tijd dat het aanstaande was, maar toch….. Sommigen van ons trekken al vijftig – zestig jaar met elkaar op. We noemen elkaar ‘broeders en zusters’ maar we zijn in de loop van de jaren ook aan elkaar verknocht als zusters en broeders. En nu hebben we vanmorgen na een  hartelijk welkom te zijn geheten de laatste liturgie voor deze dienst uitgereikt gekregen. En wat moet je dan nog zeggen? Toch willen we niet eindigen in mineur. We kijken terug met dankbare gevoelens voor de warme vriendschappen die in de loop der jaren zijn ontstaan. We kijken terug op mooie diensten waar het woord van de Heer centraal mocht staan. We kijken terug op mooie leerhuizen, waar we in alle openheid en vertrouwelijk ons konden uiten. En wat was het fijn om met elkaar de liederen te zingen tot eer van Hem die ons lief heeft. Menig predikant van buiten de gemeente roemde ons altijd voor de wijze waarop wij met elkaar zingen. En natuurlijk konden we deze zondag aansluiten aan de tafel van de Heer die ons nodigde. Ook hebben we onze dank uitgesproken in de richting van onze predikant Dineke Spee, dat ze een zestal jaren onze Herder en Leraar wilde zijn. Met enige weemoed verlaten we zingend met Lied 423 “Nu wij uit een gaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit! Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu”!
Bij de uitgang ontvingen de leden van de gemeente een fotoboek van de Vrije Evangelische Gemeente “door de jaren heen”. De laatste bladzijde luidde: “Bij het ontbinden van de Gemeente mogen wij ons in het symbool van het licht van de Paaskaars, Blijvend verbonden weten in onze opgestane Heer, Jezus Christus”.

 N.B. De getoonde foto geeft de veelkleurigheid aan van onze gemeente

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten