150.000 euro beschikbaar om mensen met elkaar te verbinden

Nederland verhardt. We denken steeds vaker in ‘wij’ en ‘zij’. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateert al jaren een toenemende polarisatie in onze samenleving. Hoog en laag opgeleiden en ook mensen van verschillende etnische afkomst staan meer en meer tegenover elkaar. “Veel Nederlanders maken zich hierover zorgen”, zegt Ardin Mourik, commissielid fonds Kerk en Wereld.

Kerk en Wereld vindt het verbinden van mensen in de Nederlandse samenleving met welk geloof, kleur of achtergrond dan ook, belangrijk Het fonds stelt gedurende drie jaar een bedrag van maximaal €50.000,= per jaar beschikbaar voor opvallende en vernieuwende initiatieven die groepen, die ver van elkaar af staan, met elkaar in contact brengen. Projecten die wederzijds begrip versterken en mensen stimuleren om blijvend samen op te trekken.

Meer informatie en de criteria van het fonds zijn te vinden op www.kerkenwereld.nl/tender. Projectplannen moeten ingediend worden vóór 1 november 2017.

Kerk en Wereld stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof
en samenleving door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven op het gebied van vier kernthema’s. Het fonds is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten