Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

2015 op de kansel

Emeritaat en afscheid ds. Ed van den Berg van VEG Dordrecht

Vrijdag 26 juni namen de gemeenteleden en vrienden afscheid van ds. Ed van den Berg i.v.m. zijn emeritaat per 1 juli a.s.. De avond was een groot succes. Er was ...
Read More
Kerkennacht 2015

Impressie Kerkennacht Bussum

Zo'n 200 bezoekers waren vrijdagavond 19 juni jl. aanwezig bij de KERKENNACHT BUSSUM. Veel bezoekers van activiteiten van de Kerkennacht hadden na afloop een tevreden en soms ook "mooi "gevoel ...
Read More
luis in de pels

Luis in de pels gezocht!

De website is gevuld en elke dag komen er berichten binnen. Dat is fantastisch! Maar daarmee is de site nog niet af! Integendeel, er kunnen vast dingen veel beter of ...
Read More
Ons Orgaan omslag 2015-07

Ons Orgaan juli / augustus 2015 is uit.

De overdenking is door Hero van der Bij, getiteld "Schoon schip", waarbij hij ingaat op Jona 1:12. Verder weer berichten uit de gemeenten, van de SZD en een artikel over de ...
Read More
Exodus VEG Nieuwvliet

Expo Biblia is deze zomer in VEG Nieuwvliet

Van 27 juli tot en met 7 augustus 2015 is de kunst en bijbeltentoonstelling te bewonderen in de Vrije Evangelische Kerk te Nieuwvliet  (Provincialeweg 2, Nieuwvliet). Openingstijden: van 11.00 uur ...
Read More
archief

gezocht: archiefmedewerker op het bondsbureau te Velp

Omschrijving Samen met anderen kom je eens in de week naar het bondsbureau en hou je het archief bij. Verder lezen ...
Read More
logo_VEG Meppel

Missie in Meppel

Op 28 juni 2015 van 13.30-17 uur organiseren 9 kerken, waaronder VEG Meppel, in het Wilhelminapark een event, onder de titel: "Missie in Meppel'; De 10 mooiste Bijbelverhalen van Meppel ’Op Reis!' ...
Read More
2015 Helpende Hand

Verslag Helpende Hand vakantieweken

Van 23 mei tot 6 juni waren de gasten van de Helpende Hand weer in het, inmiddels vertrouwde, onderkomen “Groot Laer” in Ommen. In de zondagse diensten, waarin traditiegetrouw ook ...
Read More
2016 mic. week van gebed

Het woord is aan jou, week van gebed 2016

'Het woord is aan jou' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari ...
Read More
2015-06-18 13.51.21 HDR

Droom het onmogelijke

Durf in Gods naam een droom te dromen waarvan je denkt dat die onmogelijk waar kan worden! Wat me het meest aan het denken heeft gezet… Als we zeggen dat ...
Read More

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten