Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

Week van Gebed

Het woord is aan jou

In de wijk Overvecht in Utrecht is actief deelgenomen door vijf kerkgenootschappen aan de Week van Gebed voor de eenheid. De opening was op zondag 17 januari in het kerkgebouw ...
Lees verder
simeon (450x436)

Vertrouwen

Bij de opening van de comitévergadering van 15 januari wordt Lucas 2: 25 – 33 gelezen. Aan het eind van zijn leven zingt de oude Simeon: ‘Nu laat u, Heer, uw ...
Lees verder
handen ons orgaan januuari

De Bond verandert, Ons Orgaan verandert mee.

Vanaf 1 januari 2016 verschijnt Ons Orgaan nog maar 4 maal per jaar. Voor dit jaar in maart, juni, september en december. In Ons Orgaan zal steeds een thema worden ...
Lees verder
Burgum

Op zoek naar een Gemeentelijk Werker

De Vrije Evangelische Gemeente Bergum zoekt naar een Gemeentelijk werker die ons ± 10 uur per week pastoraal wil bijstaan. Functie-eisen: Een voltooide HBO theologie opleiding De grondbeginselen van de VEG onderschrijven ...
Lees verder
2016 maassluis week van gebed

Week van gebed begonnen

In veel kerken is zondag 17 januari een begin gemaakt met de Week van Gebed. Het thema is, 'Het Woord is aan jou'.  De live uitzending kwam vanuit de Immanuëlkerk te ...
Lees verder
16 januari Velp

Vragen stellen, zorgen delen

Hoe doe je dat wanneer je als Vrije Evangelische streekgemeente wilt samenwerken met een wijkgemeente van de PKN? Of wanneer neem je het besluit om als vergrijsde gemeente te gaan ...
Lees verder
Group-of-Women+smal

Studiedag op Internationale Vrouwendag

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2016, organiseert het netwerk Vrouwentheologen van MissieNederland een studiedag over samen leidinggeven in de kerk. De titel van het symposium is: ‘Die kansel staat ons allebei’. Almatine ...
Lees verder
ermelo

Waar is de oude statenbijbel?

Het dierbaarste bezit van de Zendingskerk in Ermelo is gestolen; de oude statenbijbel van Hermanus Willem Witteveen. Via het kelderraam kwam de inbreker vlak na de Kerst binnen. Het hele archief in ...
Lees verder
2016 mic. week van gebed

Het Woord is aan jou

In de Utrechtse wijk Overvecht vieren de gezamenlijke kerken samen de Week van Gebed voor de eenheid. Van 18 tot en met 22 januari is er iedere dag een gebedsviering, ...
Lees verder
2016 SZD

Collecte Diaconaat Wereldwijd

Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. - Uit  Opwekking 378 Onze Bond is aangesloten bij Kerk in Actie (het ...
Lees verder

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten