Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

Gosse Ytsma

Welkom in het comite

Met een ruime meerderheid is dhr. Gosse Ytsma (VEG Burgum) in het comité gekozen. Hij heeft de benoeming aanvaard en is op de, op maandag 24 augustus gehouden comitévergadering, meteen ...
Read More
P3W

Waarom is het werk van P3W nodig?

Meestal stuurt Marijke Werimon een rondzendbrief waarin ze leuk over P3W en zichzelf vertelt. Ze wilde aan haar 75ste rondzendbrief beginnen, maar helaas ze werd ziek. Marijke heeft nu haar ...
Read More
Rotterdam

Predikant gezocht

De Petrakerk gemeente in Rotterdam Lombardijen is een samengaan van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam en de Protestantse Petrakerk gemeente. Wij vormen een open gemeente in het midden van de ...
Read More
Ons Orgaan omslag 2015-09 klein

Ons Orgaan september

Het septembernummer opent met een bezinning rond Psalm 72: EEN GEBED OM HET VREDERIJK? Verder leest u over de laatste vakantie weken die de Helpende Hand organiseerde, over Israël, Kampus ...
Read More
RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND

Haast met aanpak klimaatverandering

In een aanloop naar de klimaattop in Parijs heeft het moderamen van de Raad van Kerken een verklaring doen uitgaan waarin het belang van goede afspraken wordt onderstreept. De kerken ...
Read More

Voorbede gevraagd bij de start van het academisch jaar

In samenwerking met IFES, Navigators, Agape en VPE-studentenwerk roept MissieNederland kerken in Nederland op om op zondag 30 augustus te bidden voor studenten. Dit om de onderlinge betrokkenheid tussen kerken ...
Read More
lifesong

Lifesong begint ook aan een nieuw seizoen

De band Lifesong heeft een aantal jaren op de VEJO weekenden gespeeld. Dit was altijd erg mooi en succesvol. Op dit moment zijn wij als Lifesong druk bezig met het plannen ...
Read More
barendse

Nieuws uit Kampala, Oeganda van Kees en Ilonka Barendse

Er is een zomer nieuwsbrief van de fam. Barendse. Hierin vertellen zij over de kinderen en de grote verandering van het vertrek van Tom en Inge naar Nederland en natuurlijk ook ...
Read More

Micha Zondag in het teken van macht en machtsmisbruik

Op zondag 18 oktober staan duizenden kerken wereldwijd stil bij gerechtigheid en de SZD nodigt u graag uit daar dit jaar (weer) aan mee te doen. De Micha Zondag staat ...
Read More
torahrollen klein

Israëlzondag 4 oktober a.s.

De steungroep voor Israël maakt u graag attent op de handreiking van de Protestantse Kerk bij de Israëlzondag, dit jaar op 4 oktober. Het thema is ‘Woorden van leven, bronnen van ...
Read More

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten