Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

Genoeg te doen in de Weteringkerk

De VEG Amsterdam heeft een nieuwe website, die onder de naam www.weteringkerk.nl te bezoeken valt. Voor iedereen met Amsterdams bloed in de aderen is de site ook te bezoeken via ...
Verder Lezen

Maranatha Conferentie Yerseke druk bezocht

'Jezus Christus is komende', was het thema van de Maranatha Conferentie die op 14 en 15 februari j.l. gehouden werd in de kerk van de VEG Yerseke. Met de gedachte, ...
Verder Lezen

Kerkproeverij

Wat is dat nou weer? Een groot aantal kerkgenootschappen heeft op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland besloten om in Nederland iets te organiseren dat in Engeland al langer ...
Verder Lezen

Locatie Kampus 2017 bekend

Joepie! Het staat vast! Kampus 2017 wordt gehouden op het Allurepark de Lucht, het ligt tussen de bossen en weilanden aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug en aan de andere kant ...
Verder Lezen

Maranatha Conferentie te Yerseke

De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke houdt een Maranatha Conferentie. De avonden beginnen om 19.30. Op dinsdag 14 februari 2017 - spreker ds. C. van Velzen uit Huizen en met medewerking ...
Verder Lezen

Schoolspullen op reis…..

Op 28 januari hebben enkele gemeenteleden en vrijwilligers van VEG Oostelijk Flevoland een truck volgeladen met schoolspullen. Deze schoolspullen worden naar de Oekraïne gebracht waar de spullen goed hergebruikt kunnen ...
Verder Lezen

Micha Nederland organiseert voorlichtingsavonden

Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 12 januari jl.

Als opening wordt Romeinen 8: 38/39 gelezen. Hierin wordt het vertrouwen uitgesproken dat niets ons zal kunnen scheiden van Christus. Door ondoordachte uitspraken in naam van de kerk of geloof, ...
Verder Lezen

Week van gebed 2017

Op veel plaatsen in Nederland is zondagochtend 15 januari een gebedsdienst gehouden in het kader van de Week van het Gebed om eenheid onder de christenen. Op de website van ...
Verder Lezen

Goederenaktie 2017

GOEDERENACTIE 2017  OEKRAINE Ook in 2017 hopen onze broeders en zusters in Oekraïne dat er weer vrachtwagens vol kleding en schoeisel naar Oekraïne zullen rijden. Zonder deze goederen is het ...
Verder Lezen

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten