Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

Studiedag StudiePlatform Seminarium woensdag 16 september 2015

Studiedag StudiePlatform Seminarium woensdag 16 september 2015 Gorinchem, 14-21 u. Het StudiePlatform Seminarium is een initiatief van de docenten van het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in ...
Read More
Kerkdienst Sunrise

Sonrise in Zwolle

Van 5 t/m 12 juli was het weer zover. De jaarlijkse Sonrise sportweek. De VEG Zwolle is hier al jaren bij betrokken samen met de Grote Kerk(PKN) in Zwolle. Athletes ...
Read More

De VEG Bath de kleinste gemeente binnen de Bond

De Vrije Evangelische Gemeente Bath is de kleinste gemeente binnen de Bond. Onze gemeente werd op 2 november 1891 gesticht en wonder boven wonder bestaan we nog steeds. In de ...
Read More
Theo Hettema

Uit de nieuwsbrief van het seminarium, juli 2015

De nieuwe studiegids 2015-2016 van het Seminarium is verschenen. Alles wat het Seminarium te bieden heeft aan onderwijs, onderzoek en toerusting wordt er bondig in weergegeven. De gids  is gestuurd ...
Read More
Nieuwvliet expo 1klein

Expo Biblia is deze zomer in VEG Nieuwvliet

Van 27 juli tot en met 7 augustus 2015 is de Bijbel- en kunsttentoonstelling 'Expo Biblia' te bewonderen in de Vrije Evangelische Kerk te Nieuwvliet  (Provincialeweg 2, Nieuwvliet). Rembrandt, van Gogh, ...
Read More
vergadertafel

samenvatting comitévergadering 9 juni

Opening Bij de laatste week van de Helpende Hand werd een tekst over verschillen in geloofsuitingen gelezen. De insteek van de schrijver was op creatieve wijze te laten zien, dat ...
Read More
luis in de pels

Luis in de pels gezocht!

De website is gevuld en elke dag komen er berichten binnen. Dat is fantastisch! Maar daarmee is de site nog niet af! Integendeel, er kunnen vast dingen veel beter of ...
Read More
Kampus 2015

Impressie KAMPUS vanuit Goes

19,20 en 21 juni was het weer zover! Met heel VEJO Goes zijn we weer naar Zeewolde gegaan om het jaarlijkse Kampus te houden met andere VEJO’s uit heel Nederland ...
Read More
2015 op de kansel

Emeritaat en afscheid ds. Ed van den Berg van VEG Dordrecht

Vrijdag 26 juni namen de gemeenteleden en vrienden afscheid van ds. Ed van den Berg i.v.m. zijn emeritaat per 1 juli a.s.. De avond was een groot succes. Er was ...
Read More
Kerkennacht 2015

Impressie Kerkennacht Bussum

Zo'n 200 bezoekers waren vrijdagavond 19 juni jl. aanwezig bij de KERKENNACHT BUSSUM. Veel bezoekers van activiteiten van de Kerkennacht hadden na afloop een tevreden en soms ook "mooi "gevoel ...
Read More

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten