Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

2016 Ineke Cappon lintje

Lid van de orde van Oranje Nassau in Nieuwvliet

Op 26 april heeft Ineke Cappon-Cijsouw een lintje gekregen. De aanvrager was Sensoor Middelburg waar zij sinds 1991 vrijwilliger is en deze aanvraag werd ondersteund door de Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet en de ...
Lees verder
Johannescentrum0001klein

Gezamenlijke Pinksterviering kerken Utrecht-Overvecht

Spiritus Sanctus! Overvechter Peter Bovelander (75) gebruikt de woorden niet om de Heilige Geest in het latijn te begroeten, maar omdat de hele Johanneskerk naar de spiritus stinkt. De derde ...
Lees verder
2017 week van gebed klein

‘Jouw hand, mijn glimlach’

MissieNederland en de Raad van Kerken hebben het thema en het beeldmerk van de volgende Week van Gebed voor de eenheid van christenen (15-22 januari 2017) bekendgemaakt. De gebedsweek zal ...
Lees verder
Kerkenraad Oostelijk Flevoland

Feestelijke dienst in Dronten

Op 8 mei 2016 vierden we in de VEG-Oostelijk Flevoland feest. Tijdens de eredienst werden er twee nieuwe ambtsdragers, Anita Christina (Anita) Bolder-Snijder en Jacob Hendrikus (Jaap) Rosier, bevestigd tot ...
Lees verder
Jikky 7klein

Beroep uitgebracht

De Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk en de Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer hebben op 12 mei een gezamenlijk beroep (2 x 40 % aanstelling) uitgebracht op ds. T. (Jikky) de Jong ...
Lees verder
Dordrecht klein

Ds. Wessel Verdonk beroepen in Dordrecht

De Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht heeft op 19 april jl. een beroep (40% aanstelling) uitgebracht op ds. Wessel Verdonk. Momenteel is hij, eveneens met een parttime aanstelling, predikant van de ...
Lees verder
footsteps-390516_960_720

Bondsvergadering 5 november a.s.

In deze eerste week van mei zijn, zoals gebruikelijk de Agenda met vergaderstukken voor de Jaarvergadering van 5 november a.s. aan de aangesloten gemeenten en deelorganisaties verstuurd. Reacties, vragen en amendementen op ...
Lees verder
vergadertafel

Waarover spraken zij op 14 april jl.?

Bij de opening wordt Handelingen 1, vanaf vers 12 gelezen, een tekst die als opening tussen Pasen en Pinksteren gebruikt wordt voor de regionale informatieavonden over nascholing. Het comité bidt ...
Lees verder
Logo Hoop

Hoop voor de kerk in Syrië & Irak bij de EO

De Evangelische Omroep zal in de week van 4 tot en met 15 mei uitvoerig aandacht besteden aan de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’. Een team ...
Lees verder
Bij haar afscheid op 30 april 2016

Afscheid in Enschede

Per 1 mei jl. is ds. Ellen Sonneveld door de Vrije Evangelische Gemeente Enschede eervol ontheven uit het ambt van predikant in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland met behoud ...
Lees verder

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten