Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

vergadertafel

Samenvatting comitévergadering 3 februari 2015

Opening N.a.v. de recente gebeurtenissen wordt Mattheus 5:43-48, en een litanie uit "Weent niet over mij" van John V. Taylor gelezen. De vraag die hierbij gesteld wordt is: ‘Zijn we ...
Read More
vergadertafel

samenvatting comité 2 maart

Opening Lucas 3: 3-17 wordt gelezen. Een tekst over het optreden van Johannes de Doper. Een troostrijke tekst is, waarin het gaat over het uitbannen van het kwaad. (Extra) Bondsvergadering ...
Read More
vergadertafel

Samenvatting comité vergadering 10 april 2015.

Opening In het licht van Pasen is het onbegrijpelijk, dat er zoveel onheil in de wereld is. Ter bemoediging wordt Mattheus 28 het laatste deel gelezen. (Extra) Bondsvergadering De stukken ...
Read More
zaaier

Uitgave Ons Orgaan juni 2015

Ons Orgaan editie juni 2015 is uit. De overdenking is door Ties J. Prins. Een prachtig verhaal over de zaaier. Verder weer interessante berichten uit de gemeenten, onder meer dat  ...
Read More
mensen-3-e1424894822765

Deel een kort persoonlijk verhaal

Wat is jouw persoonlijke (geloofs)verhaal als Vrije Evangelische of over een ervaring in een Vrije Evangelische Gemeente? Deel je verhaal met anderen! Ze worden willekeurig in de zijbalk van de ...
Read More
Bussum kerkgebouw

Bondsvergadering 2015

Bondsvergadering 2015 De eerste post voor de bondsvergadering van 7 november ligt al weer bij u op tafel. Er staan 2 voorstellen op de agenda. Het eerste voorstel heeft te ...
Read More
collectezak

Pinkstercollecte 2015

De Pinkstercollecte is bestemd voor onze zendingswerkers in Oekraïne, Oeganda, Indonesië, Moldavië. Zij mogen meewerken aan het feest van Pinksteren door met woorden Zijn boodschap van vrede te vertellen en met ...
Read More
kampus 1

Kampus, bekijk ons filmpje!

Voor Kampus 2015 van 19 t/m 21 juni zijn wij bezig om zoveel mogelijk jongeren op de been te krijgen. Ik hoop dat u bekend bent met dit fenomeen...anders toch ...
Read More
contactgegevens

Wie oh wie en waar?

Op onze nieuwe website vindt u geen privacygevoelige informatie. Wilt u iemand bereiken, gebruik dan  het daarvoor bestemde contactformulier. Ook kunt u van maandag t/m donderdag het Bondsbureau bellen. Daar ...
Read More
2015-mei-appelboom

Roze bloesem

Het sierappelboompje, dat in het najaar ter nagedachtenis aan Bert Louwerse in de voortuin van het bondsbureau geplant is, bloeit prachtig! ...
Read More

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten