Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

footsteps-390516_960_720

Bondsvergadering 5 november a.s.

In deze eerste week van mei zijn, zoals gebruikelijk de Agenda met vergaderstukken voor de Jaarvergadering van 5 november a.s. aan de aangesloten gemeenten en deelorganisaties verstuurd. Reacties, vragen en amendementen op ...
Lees verder
vergadertafel

Waarover spraken zij op 14 april jl.?

Bij de opening wordt Handelingen 1, vanaf vers 12 gelezen, een tekst die als opening tussen Pasen en Pinksteren gebruikt wordt voor de regionale informatieavonden over nascholing. Het comité bidt ...
Lees verder
Logo Hoop

Hoop voor de kerk in Syrië & Irak bij de EO

De Evangelische Omroep zal in de week van 4 tot en met 15 mei uitvoerig aandacht besteden aan de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’. Een team ...
Lees verder
Bij haar afscheid op 30 april 2016

Afscheid in Enschede

Per 1 mei jl. is ds. Ellen Sonneveld door de Vrije Evangelische Gemeente Enschede eervol ontheven uit het ambt van predikant in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland met behoud ...
Lees verder
Micha-Nederland-bro154EDB

Micha Nederland zoekt een tijdelijke coördinator

Vanaf juli 2016 is Micha Nederland opzoek naar een tijdelijke coördinator i.v.m. zwangerschapsverlof van de huidige. Voor meer informatie over Micha Nederland en de vacature kijk op de website ...
Lees verder
pinksteren 2016

Pinkstercollecte

Met Pinksteren gebeurde het! Het verhaal van de levende Heer werd doorverteld, mensen begrepen het en zo gingen ze het leven met die Heer en met elkaar delen. Het begon ...
Lees verder
Foto jeugd Yerseke

Zeeuwse jongerendag

Op een stormachtige 2e Paasdag kwamen 40 Zeeuwse jongeren naar Yerseke en Wemeldinge voor de Zeeuwse VEG Jongerendag met als thema; spetterend water. Door de storm, spetterde het die dag teveel ...
Lees verder
Sint Maarten

M & M in de VEG Utrecht

Sint Maarten (Martinus van Tours) is de stadsheilige van de burgerlijke gemeente Utrecht. Hij werd in 316 geboren en in het kader van de viering van het 1700ste geboortejaar van ...
Lees verder

Poster en flyer KAMPUS 2016

Vanaf nu kunt u de Poster en Flyer van Kampus 2016 downloaden.   ...
Lees verder

Ons Orgaan wat later

Vanwege ziekte van enkele redactieleden en andere persoonlijke omstandigheden heeft de redactie moeten besluiten de 2e kwartaaluitgave van Ons Orgaan te verschuiven van juni naar juli. We gaan er van ...
Lees verder

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten