Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

barendse

Nieuws uit Oeganda

Kees en Ilonka Barendse werken sinds 1997 voor de MAF, eerst in Tanzania nu in Oeganda in Kampala. De SZD steunt hun uitzending samen met VEG Elburg, hun thuisgemeente, en ...
Lees verder
emeriti, partners en organisatie

Een geslaagde dag

In het nieuwe mooie lichte kerkgebouw ‘De Ontmoetingskerk’ van de VEG Gorinchem, worden op 27 september 2016 de emeriti van de Bond gastvrij ontvangen. Al sinds 1993 wordt deze tweejaarlijkse ...
Lees verder
nesammim-klein

Welke doelen worden ondersteund?

Zondag 2 oktober a.s. is het Israël zondag en wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor het werk van de werkgroep 'Dienst aan Israël'. Hieronder lichten we drie projecten waar onder meer ...
Lees verder
agenda

Voor de agenda…..

De Extra Bondsvergadering in 2017 zal worden gehouden op zaterdag 11 maart in het kerkgebouw van de VEG Bussum. Zet u deze datum vast in uw agenda? ...
Lees verder
2016-09-pavlyuk-2

Petro Pavlyuk overleden

Vanavond, vrijdagavond 23 september, kregen we het verdrietige bericht dat vanavond om een uur of zeven Petro Pavlyuk plotseling is overleden. Hij is al jarenlang in Oekraïne een van “onze”  ...
Lees verder
iffec-twee

3e verslag van de theologenconferentie van de IFFFEC

Hoofdspreker van de IFFEC-conferentie Reformation and Gospel in het Finse Tampere Scott McKnight heeft ons geleerd om salade klaar te maken. Dat kan volgens hem op drie manieren. De eerste ...
Lees verder
2016-szd-ontmoetingsdag-janneke

HET KAN NOG…

Als u mee wilt doen aan het Paulusspel, of aan alle andere activiteiten op de Ontmoetingsdag van de SZD op zaterdag 1 oktober a.s. – dan kunt u zich nog ...
Lees verder
iffec-september

2e verslag theologenconferentie van de IFFEC

De Iffec-theologenconferentie over 'Reformation and Gospel' in het Finse Tampere is inmiddels in volle gang. Als er een rode draad is in wat de sprekers naar voren brengen dat is ...
Lees verder
vergadertafel

Waar over spraken zij op 25 augustus jl.?

Bij de opening van de vergadering wordt aan de hand van Lucas 18 nagedacht over het belang van bidden, ondanks het feit dat vele gebeden niet verhoord lijken te worden ...
Lees verder
Triptiek van de Martelaren van Gorcum (1957) door 
Antoon Winkel (1923-1989) in de Kathedrale basiliek St. Bavo in Haarlem.

Emeriti bij elkaar te Gorinchem

Volgende week op 27 september a.s. komen de emeriti van de Bond bij elkaar voor een interessante maar zeker ook gezellige dag. Naast het aangeboden programma is vooral het contact ...
Lees verder

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten