Van harte welkom

In het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

En toen zeiden we bijna “vaar-wel” tegen elkaar

Langzaam naderen we het einde. Zondag 25 juni a.s. hebben definitief de laatste dienst in onze gemeente. Afgelopen zaterdag de receptie en nu daar tussendoor nog een uitje met elkaar ...
Verder Lezen

Uit alle windstreken ……………………

Van Noord tot Zuid en van Oost tot West was men afgereisd naar de Jeruëlkapel om samen afscheid te nemen. Het leek wel een “Oecumenische Bondsvergadering”. Leger des Heils, PKN, ...
Verder Lezen

Mozes – Jezus reis vanuit VEG Heerde

Van 21 t/m 31 mei 2018 wordt vanuit Heerde een Mozes-Jezus reis georganiseerd naar Israël en Jordanië. Een bijzondere en gevarieerde reis met ds. Weststrate uit Heerde als reisleider. Belangstellenden ...
Verder Lezen

Ds. J.G Niewöhner overleden

Met leedwezen heeft het comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland kennis genomen van het overlijden van haar emeritus-predikant Ds. J.G Niewöhner op 7 juni jl.  in ...
Verder Lezen

Nieuws van de Raad van Kerken

Op de website van de Raad van Kerken staat weer de maandelijkse nieuwsbrief. Deze maand onder meer berichten over: Kerkennacht 2017 met als thema 'Meer dan een dak'. De collectevraag op ...
Verder Lezen

‘Stap uit je bubbel’, is het thema van het congres van MissieNederland

22 juni a.s. van 13.30 uur tot 17.00 uur vindt het jaarlijkse MissieNederland-congres plaats in Het Baken, Woerden. Het congres draagt als thema ‘Stap uit je bubbel!’ en speelt hiermee ...
Verder Lezen

Kerkproeverij! Doet uw gemeente al mee?

‘Kerkproeverij helpt jou als kerk en als christen om na te denken over de roeping om mensen in contact met Jezus. Het is bovendien een geweldig getuigenis dat we dit ...
Verder Lezen

Eenheid in verscheidenheid

Waar staan we en waar gaan we naar toe? Dit is het onderwerp van het overleg tussen comité, 3tal en seminarium op 31 mei jl.. In de opening wordt ingegaan op de ...
Verder Lezen

Welkom in de open Synagoge dienst

Op vrijdag 30 juni is iedereen hartelijk welkom in de voormalige Synagoge (momenteel Kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente Gouda) aan de Turfmarkt 23 te Gouda. Rabbijn Tamarah Benima organiseert ...
Verder Lezen

Het juninummer van Ons Orgaan kleurt ‘groen’.

Fransiscus van Assisi werd zich er meer en meer van bewust hoe de liefde van God zich aan ons toont in al wat leeft. In de dieren en planten. Ook ...
Verder Lezen

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten