Bondsnieuws

Vrije Evangelische Gemeenten vormen samen een Bond. Voor het functioneren van de Bond als geheel is er een compacte organisatie. Heeft u vanuit de Bondsorganisatie een activiteit, verslag of verhaal? Laat het de webredactie weten. Zo kunnen we met elkaar meeleven.


 

Nieuwsbrief seminarium

De dertiende nieuwsbrief van het seminarium (juli 2017) is uit en te vinden op de publicatiepagina van het seminarium. In de nieuwsbrief ...
Verder Lezen

Ontmoetingsdag SZD 7 oktober 2017

OM alvast te noteren in uw agenda MEER DAN WELKOM  uitnodigend kerk zijn                        ontmoetingsdag SZD zaterdag 7 oktober 2017 ...
Verder Lezen

‘Recht door zee’ thema Week van Gebed 2018

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt ...
Verder Lezen

Meer dan welkom ………

Doet uw VEG al mee? Mensen uitnodigen om een keer een kerkdienst mee te maken… En wanneer vinden we dat ...
Verder Lezen

Ds. J.G Niewöhner overleden

Met leedwezen heeft het comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland kennis genomen van het overlijden van ...
Verder Lezen

Dineke Spee legt ambt neer

Hierbij deelt het comité mee, dat Dineke Spee nu haar dienstverband bij de Vrije Evangelische Gemeente beëindigd is en haar pensioen ingaat ...
Verder Lezen

Nieuws van de Raad van Kerken

Op de website van de Raad van Kerken staat weer de maandelijkse nieuwsbrief. Deze maand onder meer berichten over: Kerkennacht ...
Verder Lezen

‘Stap uit je bubbel’, is het thema van het congres van MissieNederland

22 juni a.s. van 13.30 uur tot 17.00 uur vindt het jaarlijkse MissieNederland-congres plaats in Het Baken, Woerden. Het congres ...
Verder Lezen

Kerkproeverij! Doet uw gemeente al mee?

‘Kerkproeverij helpt jou als kerk en als christen om na te denken over de roeping om mensen in contact met ...
Verder Lezen

Eenheid in verscheidenheid

Waar staan we en waar gaan we naar toe? Dit is het onderwerp van het overleg tussen comité, 3tal en ...
Verder Lezen

Het juninummer van Ons Orgaan kleurt ‘groen’.

Fransiscus van Assisi werd zich er meer en meer van bewust hoe de liefde van God zich aan ons toont ...
Verder Lezen

Rechten en bevoegdheden als van een emeritus!

Per 22 mei 2017 heeft de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam, met instemming van het comité, ds. L. Mietus eervol ontheven ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 11 mei jl.?

‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. Op 5 mei vieren we de vrijheid in Nederland, een land waarin ook ...
Verder Lezen

Nog maar 4 weken tot……..

Kampus nadert met rasse schreden. Op 16, 17 en 18 juni  is het zover. Dit jaar op een nieuwe plek ...
Verder Lezen

500 jaar Reformatie is het thema van het maartnummer van Ons Orgaan.

Een magazine waarbij Maarten Luther centraal staat. De professor in de Bijbelwetenschap, de idealist en de hemelbestormer die de kerk ...
Verder Lezen

Bericht uit Oeganda

Kees en Ilonka Barendse werken sinds 1997 voor de MAF, eerst in Tanzania nu in Oeganda in Kampala. De SZD ...
Verder Lezen

Bennie Kooistra beroepen te Hengelo

Ds. Bennie Kooistra heeft een beroep gekregen en aanvaard vanuit de Baptistengemeente te Hengelo. Eind augustus verlaat hij de VEG ...
Verder Lezen

De deur staat open……

In het weekend van 23 tot en met 25 juni staan veel deuren van kerken open: Kerkennacht 2017. Maak kennis met wat ...
Verder Lezen

Pastorale kaartenactie in Heerde

Een pastorale kaartenactie, misschien iets voor uw gemeente? Hieronder een globale uitleg en Klik hier voor de kaart die Heerde voor Pasen ...
Verder Lezen

Betsy de Boer – van Bruggen gedecoreerd

Op 26 april jl. is E. (Betsy) de Boer - van Bruggen benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau ...
Verder Lezen

Multitasker wordt gedecoreerd

In IJsselstein, op 26 april jl. is J.G. (Job) Sloof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege meerdere ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 6 april?

Jozua 5: 9-11, over de Pesachviering bij Gilgal van de Israëlieten op weg naar het beloofde land, wordt gelezen. Uit ...
Verder Lezen

Agenda jaarvergadering 2017

Op 4 november 2017 wordt te VEG Bussum de jaarvergadering  van de Bond gehouden.  Deze wordt vooraf gegaan door een ...
Verder Lezen

Nieuws van P3W

Marijke Werimon-Bakker is sinds 1970 werkzaam bij P3W, nu als ‘buitengewoon uitgezonden medewerker’ van Kerk in Actie. Ze schrijft zo ...
Verder Lezen

Kerkennacht: 23 – 25 juni 2017 Meer dan een dak…

In het weekend van de langste dag, van vrijdag 23 tot zondag 25 juni, zetten kerken van allerlei snit weer ...
Verder Lezen

Consulent te Leeuwarden

Dorette van Houten, predikant van de VEG Franeker  is per 9 maart jl. benoemd als consulent van de VEG Leeuwarden ...
Verder Lezen

Kerkproeverij

Doet u al mee? Kerkproeverij is geïnspireerd door een beweging in Engeland, 'Back-to-Church Sunday'. Mensen die niet (meer) naar de ...
Verder Lezen

Religie als geluksfactor

De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken heeft een tekst (bezinning nr. 54, 'Op weg naar geluk') geschreven over ...
Verder Lezen

Gebedsoproep voor Zuid-Soedan

Binnen MAF is er deze week een oproep gedaan voor gebed voor Zuid-Soedan. Aanleiding is de extreme nood in het ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 23 februari jl.

Johannes 2, vers 1-10 wordt gelezen. Maria signaleert een tekort aan wijn, zij neemt actie, betrekt anderen en geeft blijk ...
Verder Lezen

SZD roept op tot hulp en gebed

De Samenwerkende Hulporganisaties kondigen een Nationale Actie af voor de slachtoffers van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan ...
Verder Lezen

Vluchtelingen op Lesbos is het goede doel van Kampus

Sinds de start van de vluchtelingencrisis wordt de Griekse eilanden overspoeld met vluchtelingen uit alle hoeken van de wereld. Zo ...
Verder Lezen

Beschouwing Congregationalisme op 11 maart jl.

Op zaterdag 11 maart is de bondsgemeenschap bijeen te Bussum voor een nadere beschouwing rond Congregationalisme. De lezingen in de ...
Verder Lezen

Tussentijdse verkiezing bestuursleden

De stemmen van de tussentijdse verkiezing voor een comitélid en een lid van het bestuur van St '76 zijn geteld. Er ...
Verder Lezen

‘Opgestaan’, meditaties voor Pasen

De Raad van Kerken heeft een boek samengesteld met meditaties voor Pasen vanuit een breed scala van kerken en kerkgenootschappen. Op ...
Verder Lezen

Gezellig samen doen met uw smartphone op de EBV!

Kom op 11 maart naar de Extra Bondsvergadering te Bussum om alles te horen en te vragen over Congregationalisme. We beginnen om 9.30 uur ...
Verder Lezen

Emeritaat verleend aan ds. Jan Delwig

De Vrije Evangelische Gemeente Oude Bildtzijl heeft met ingang van 1 januari jl. emeritaat verleend aan ds. H.J. (Jan) Delwig. Daarbij bedankt ...
Verder Lezen

Kerkproeverij

Wat is dat nou weer? Een groot aantal kerkgenootschappen heeft op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland besloten om ...
Verder Lezen

Locatie Kampus 2017 bekend

Joepie! Het staat vast! Kampus 2017 wordt gehouden op het Allurepark de Lucht, het ligt tussen de bossen en weilanden aan de ...
Verder Lezen

Schoolspullen op reis…..

Op 28 januari hebben enkele gemeenteleden en vrijwilligers van VEG Oostelijk Flevoland een truck volgeladen met schoolspullen. Deze schoolspullen worden ...
Verder Lezen

Micha Nederland organiseert voorlichtingsavonden

Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 12 januari jl.

Als opening wordt Romeinen 8: 38/39 gelezen. Hierin wordt het vertrouwen uitgesproken dat niets ons zal kunnen scheiden van Christus ...
Verder Lezen

Week van gebed 2017

Op veel plaatsen in Nederland is zondagochtend 15 januari een gebedsdienst gehouden in het kader van de Week van het ...
Verder Lezen

Goederenaktie 2017

GOEDERENACTIE 2017  OEKRAINE Ook in 2017 hopen onze broeders en zusters in Oekraïne dat er weer vrachtwagens vol kleding en ...
Verder Lezen

In Christus één

In de jaarbrief 2017 vindt u een beschouwing over 'De Reformatie', die 500 jaar geleden begon, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen ...
Verder Lezen

Jouw hand mijn glimlach

Einde van deze week begint de Week van gebed voor de eenheid. De Duitse kerken hebben een speciaal lied gemaakt ...
Verder Lezen

Nieuws uit Oeganda

Kees en Ilonka Barendse werken sinds 1997 voor de MAF, eerst in Tanzania nu in Oeganda in Kampala. De SZD ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 19 december jl.

Jeremia 17:5-10 wordt gelezen. Gods woord is heel duidelijk over in wie we ons vertrouwen moeten stellen. In hem alleen, ...
Verder Lezen

Collecte SZD diaconaat wereldwijd, februari 2017

Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, want de geest spreekt alle talen en doet ons ...
Verder Lezen

‘T kriebelt

Het nieuwe jaar is van start gegaan en dat betekent dat de eerste kriebels voor Kampus 2017 er alweer zijn! ...
Verder Lezen

Preekconsent verleend!

Aan Gosse Ytsma, lid van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum is met ingang van 1 januari 2017 door het comité een preekconsent ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 24 november jl.?

Vaak schieten wij te kort en staan te snel klaar met ons oordeel. We zien dit in de politiek (denk ...
Verder Lezen

Kerkenradenconvent In het Noorden

Op dinsdag 15 november 2016 kwamen vertegenwoordigers van de VEG Veendam, VEG Winschoten, VEG Franeker, VEG Leeuwarden, VEG Oudebildtzijl en VEG ...
Verder Lezen

Leren en Vierenweekend

Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 2017 is er een Leren en Vierenweekend georganiseerd door de OJEC. Het thema van het weekend ...
Verder Lezen

SZD en de website….

Vanaf heden is de voormalige SZD site afgesloten en is de SZD volledig ingevoegd op de nieuwe website van de Bond. Daar ...
Verder Lezen

Ons Orgaan in het teken van zending

Gezonden door de Heer, verspreiden ‘zendelingen’ zich als zaden van een wilde orchidee, over de hele wereld. Van Ghana en ...
Verder Lezen

Catalogus seminariumbibliotheek

Sinds de oprichting van de theologische opleiding van de Bond in 1927 is er een kleine bibliotheek opgebouwd met boeken ...
Verder Lezen

Stof tot nadenken!

De jaarlijkse bondsvergadering op 5 november in Bussum heeft een wat ander karakter dan gebruikelijk.  Een ding blijft het zelfde: ...
Verder Lezen

Boekbespreking

In het kerkblad van de Protestantse Gemeente Monnickendam, van de eerste week van november lezen we de volgende boekbespreking van ...
Verder Lezen

Collecterooster 2016 – 2017

Jaarlijks zenden wij u een rooster van collecten, welke door de Bond worden aanbevolen. Het gaat met name om doelen ...
Verder Lezen

Uw gebed gevraagd voor Mosul en Aleppo

Kerk in Actie roept op tot gezamenlijk gebed voor de zwaar getroffen inwoners van de steden Mosul, Irak en Aleppo, Syrië ...
Verder Lezen

Jubileumjaar ‘500 jaar Protestantisme’ van start!

Op maandag 31 oktober is het jubileumjaar ‘500 jaar Protestantisme’ met een feestelijke bijeenkomst in de Oude Lutherse Kerk in ...
Verder Lezen

Ontmoetingsdag SZD “Onderweg naar morgen”

De grote zaal van VEG Bussum was bijna te klein! In het morgenprogramma kwam het boek van Stefan Paas ‘Vreemdelingen ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 13 oktober?

Aan de hand van 1 Korinthe 2:1-5 en 1 Korinthe 3:9-11 wordt nagedacht over veranderingen in de Bond. We moeten ...
Verder Lezen

Collecte Bondsvergadering aangepast

Het collectedoel voor de bondsvergadering van 5 november a.s. is gewijzigd. Er zal worden ingezameld voor de Stichting Nes Ammim, ...
Verder Lezen

Emeritaat verleend

De Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam heeft met terugwerkende kracht per 1 juni 2016 emeritaat verleend aan ds. Jaap Brederveld. De ...
Verder Lezen

Nieuws uit Oeganda

Kees en Ilonka Barendse werken sinds 1997 voor de MAF, eerst in Tanzania nu in Oeganda in Kampala. De SZD ...
Verder Lezen

Een geslaagde dag

In het nieuwe mooie lichte kerkgebouw ‘De Ontmoetingskerk’ van de VEG Gorinchem, worden op 27 september 2016 de emeriti van ...
Verder Lezen

Welke doelen worden ondersteund?

Zondag 2 oktober a.s. is het Israël zondag en wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor het werk van de werkgroep 'Dienst ...
Verder Lezen

Voor de agenda…..

De Extra Bondsvergadering in 2017 zal worden gehouden op zaterdag 11 maart in het kerkgebouw van de VEG Bussum. Zet ...
Verder Lezen

Petro Pavlyuk overleden

Vanavond, vrijdagavond 23 september, kregen we het verdrietige bericht dat vanavond om een uur of zeven Petro Pavlyuk plotseling is ...
Verder Lezen

3e verslag van de theologenconferentie van de IFFFEC

Hoofdspreker van de IFFEC-conferentie Reformation and Gospel in het Finse Tampere Scott McKnight heeft ons geleerd om salade klaar te ...
Verder Lezen

2e verslag theologenconferentie van de IFFEC

De Iffec-theologenconferentie over 'Reformation and Gospel' in het Finse Tampere is inmiddels in volle gang. Als er een rode draad ...
Verder Lezen

Waar over spraken zij op 25 augustus jl.?

Bij de opening van de vergadering wordt aan de hand van Lucas 18 nagedacht over het belang van bidden, ondanks ...
Verder Lezen

Emeriti bij elkaar te Gorinchem

Volgende week op 27 september a.s. komen de emeriti van de Bond bij elkaar voor een interessante maar zeker ook ...
Verder Lezen

Werk en welvaart van de toekomst

Op woensdag 14 september te Amersfoort was er een studiemiddag van de Raad van Kerken over het thema 'Werk en ...
Verder Lezen

1e verslag theologenconferentie van de IFFEC

Het is even een overgang: van het nazomerende Nederland naar Finland, waar het toch echt al een stukje killer is ...
Verder Lezen

Noodklok voor de kerken in het Midden Oosten

In de vredesweek luidt Kerk in Actie, onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland, de noodklok voor de kerken in het ...
Verder Lezen

Ruben van de Belt, student van het jaar aan de VU

Ruben van de Belt, student theologie en religiestudies heeft bij de opening van het academische jaar van de VU de ...
Verder Lezen

General Council WCRC

Van 26 juni tot 7 juli 2017 is de generale vergadering van de World Communion of Reformed Churches (WCRC) te Leipzig ...
Verder Lezen

Altijd een pot appelmoes in het keukenkastje!

‘Altijd een pot appelmoes in het keukenkastje,’ dat was de inzet van drs. Ineke Bakker bij de studiedag over ‘theologiseren ...
Verder Lezen

Kroonbede 2016 Thema: HOOP

Diverse Haagse kerken organiseren de Kroonbede, een interkerkelijke bijeenkomst waar gebeden wordt voor de politiek, traditioneel in de week vóór ...
Verder Lezen

Start jubileumjaar 2017: 500 jaar protestant

Op maandagmiddag 31 oktober begint het jubileumjaar waarin de Protestantse Kerk viert en herdenkt dat 500 jaar geleden de reformatie ...
Verder Lezen

De Bijbel is terug!

Weet u het nog? Het dierbaarste bezit van de Zendingskerk in Ermelo werd vlak na de Kerst 2015 gestolen; de ...
Verder Lezen

Brochure ‘De Bijbel Besproken’ vanaf heden verkrijgbaar!

De brochure, 'De Bijbel besproken', is bedoeld voor het geloofsgesprek daarover in gemeenten en bevat diverse artikelen, waarin op deskundige wijze ...
Verder Lezen

Bidden voor studenten op zondag 28 augustus

In samenwerking met IFES, Navigators, Agapè en VPE-studentenwerk roept MissieNederland kerken op om op zondag 28 augustus te bidden voor ...
Verder Lezen

Ons Orgaan september

Het derde themanummer van Ons Orgaan nieuwe stijl (september 2016) staat op de site en wordt deze week verzonden. In dit ...
Verder Lezen

MAFdag in het AVIODROME

Zaterdag 27 augustus a.s. is de MAF-Aviodrome-dag. U bent van harte welkom met het hele gezin. Bezoekers van MAF krijgen 50% ...
Verder Lezen

Goed nieuws van de redactie van Ons Orgaan

Tot vreugde van de redactie, zijn alle functies van regiocorrespondent voor Ons Orgaan vervuld! De correspondent in uw regio, houdt de ...
Verder Lezen
logo van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Verkozen!

Bij de tussentijdse verkiezing, zijn de kandidaten, Arnold Steenhuis voor het bestuur van het seminarium en Marianne Goetheer- de Jonge ...
Verder Lezen

‘Onderweg naar morgen’

Zaterdag 1 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur organiseert de SZD in het gebouw van de VEG Bussum een ontmoetingsdag voor ...
Verder Lezen

Aandachtspunten gevraagd!

Binnenkort gaat de werkgroep website evalueren. Heeft u nog aandachtspunten voor ons? Al uw op en aanmerkingen zijn van harte ...
Verder Lezen

De Bijbel Besproken

Binnenkort komt er een nieuwe brochure uit in de brochurereeks van de Bond. De auteur is prof. dr. Riemer Roukema, onderzoekshoogleraar ...
Verder Lezen

Pelgrimspaden

Op de website van de Protestantse kerk in Nederland staan diverse 'zomerse' pelgrimspaden in ons eigen land beschreven. Kerken in ...
Verder Lezen

Nieuwsbrief en studiegids!

De studiegids van het seminarium 2016 / 2017 is te vinden op de website. Alles wat het seminarium te bieden heeft ...
Verder Lezen

Rondzendbrief van Stepan Nemesh

Nieuwsbrief Stepan Nemesh - Juli 2016, Uglya Oekraïne Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de ...
Verder Lezen

Theologiseren in het zicht van vluchtelingen

Studiedag StudiePlatform Seminarium op woensdag 7 september. Vluchtelingen stellen vragen aan ons: niet alleen een vraag om onderdak en ruimte om ...
Verder Lezen

Reacties gesloten