Bondsvergadering

Een tot twee keer per jaar komen de gemeenten in een Bondsvergadering bijeen. De jaarvergadering wordt doorgaans gehouden op de eerste zaterdag van november. Zo mogelijk wordt in maart (soms juni) een bondsvergadering gehouden die een bezinnend karakter draagt. De vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor gemeenten en deelorganisaties van de Bond, die zich opgeven via een geloofsbrief. De vergaderingen beginnen om 9.30 uur (vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar) en eindigen meestal rond 16.00 uur.

In 2018 zijn er een Voorjaarsvergadering  op 26 mei en een Najaarsvergadering op 3 november.

Informatie Bondsvergadering 4 november 2017:

Materiaal van de Extra Bondsvergadering maart 2017:

Nieuwsbrieven welke verschenen naar aanleiding van de toekomst van de Bond.


Veranderen hoe doe je dat……..

Veranderen hoe doe je dat. Dit thema is de rode draad van de bondsvergadering van zaterdag 4 november in Bussum ...
Verder Lezen

Agenda jaarvergadering 2017

Op 4 november 2017 wordt te VEG Bussum de jaarvergadering  van de Bond gehouden.  Deze wordt vooraf gegaan door een ...
Verder Lezen

Beschouwing Congregationalisme op 11 maart jl.

Op zaterdag 11 maart is de bondsgemeenschap bijeen te Bussum voor een nadere beschouwing rond Congregationalisme. De lezingen in de ...
Verder Lezen

Reacties gesloten