Wat kwam er kijken bij het beëindigen van de gemeente Amersfoort?

Vanuit Amersfoort is er een document beschikbaar gekomen, waarin een overzicht staat wat men zoal tegenkomt bij het opheffen van een gemeente. Wat moet men bespreken en wat moet er gedaan worden. Natuurlijk is dit voor elke gemeente weer anders maar het geeft een mooi beeld van alles wat men … Verder lezen

Regiobijeenkomsten maart 2018

‘Hoe kunnen we als Bond van zelfstandige gemeenten in de huidige tijd op elkaar betrokken blijven én op welke wijze kunnen we op een goede en efficiënte manier als bond bestuurlijk handelen?’, staat in 2018 centraal. Om te beginnen op de regiobijeenkomsten begin maart. Na de inventarisatie van 2017 werd … Verder lezen

Begin februari collecte diaconaat wereldwijd

Waarom deze collecte? Vanwege het feit dat in 1953 de watersnoodramp begin februari plaatsvond en wij toen diaconale hulp hebben ontvangen van landen elders in de wereld. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, … Verder lezen

Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een hele mondvol De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. De verwerking van persoonsgegevens moet ten … Verder lezen

Een nieuwe uitdaging voor Gert de Ruiter

Ds. Gert de Ruiter, sinds september 2009 predikant van de Vrije Evangelische Gemeente Elburg en Nunspeet heeft een beroep van de Hervormde Gemeente Aalsmeer, wijk Dorpskerk gekregen en aangenomen. Hij keert dus weer terug naar de Protestantse Kerk in Nederland. De afscheidsdienst is nog niet bekend. De intrededienst staat voorlopig gepland op … Verder lezen