Wat kwam er kijken bij het beëindigen van de gemeente Amersfoort?

Vanuit Amersfoort is er een document beschikbaar gekomen, waarin een overzicht staat wat men zoal tegenkomt bij het opheffen van een gemeente. Wat moet men bespreken en wat moet er gedaan worden. Natuurlijk is dit voor elke gemeente weer anders maar het geeft een mooi beeld van alles wat men … Verder lezen

Regiobijeenkomsten maart 2018

‘Hoe kunnen we als Bond van zelfstandige gemeenten in de huidige tijd op elkaar betrokken blijven én op welke wijze kunnen we op een goede en efficiënte manier als bond bestuurlijk handelen?’, staat in 2018 centraal. Om te beginnen op de regiobijeenkomsten begin maart. Na de inventarisatie van 2017 werd … Verder lezen

Belastingdienst tekent convenant met kerkgenootschappen

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Het bestuur en het financieel beheer van een ANBI moeten aan bepaalde … Verder lezen