Exodus

“Jaren in de bak gezeten en dan sta je op straat. Zonder geld, paspoort of onderdak… Vanuit onze christelijke inspiratiebron willen we naaste zijn voor mensen zonder helper. In woord en daad willen we laten zien dat ook deze mensen er mogen zijn, er toe doen. In het begeleidingsprogramma van Exodus willen we de handen ineenslaan en de sleutel naar de samenleving bieden aan onze bewoners voor een nieuwe, niet-criminele toekomst in de samenleving.”
(Harm Jager, manager Exodus Alkmaar)

Wat doet Exodus?

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.

Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in een van de tien Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.

Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentieproject maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact. Meer dan 1500 vrijwilligers zijn actief in het netwerk.

De vier sleutels

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

In Alkmaar is men bezig met het bouwen van een nieuw onderkomen voor de mensen die Exodus daar begeleiding biedt. Daarvoor is uw bijdrage via de SZD bestemd. Voor meer info bezoek de website van Exodus.

Reacties gesloten