Print deze pagina

Seminarium

Het seminarium van de Bond Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
De Boelelaan 1105
Locatie HG-1E
1081 HV  AMSTERDAM
Telef: 088 - 3371720

E-mail adressen docenten: lmietus@pthu.nl en tlhettema@pthu.nl

De Studiegids van het seminarium is in PDF formaat te downloaden.

Nieuwsbrief nr. 9 Seminarium december 2013        (lees meer ........)