Moldavië

Kerken werken samen op diaconaal terrein

We hoeven niet naar Afrika om extreme armoede tegen te komen. In Moldavië leeft een behoorlijk deel van de bevolking onder de armoedegrens. Moldovian Christian Aid (MCA) richt zich op de meest kwetsbaren onder hen: alleenstaande moeders, verlaten kinderen en bejaarden. De organisatie is een samenwerkingsverband van een groot aantal kerken in Moldavië. Iedere kerk heeft haar project waarmee de allerarmsten worden gesteund. Zo is er opvang en eten voor ouderen en kinderen. Maar ook slachtoffers van mensenhandel worden geholpen. Via MCA werken de kerken samen aan acceptatie, opvang en re-integratie van slachtoffers en geven ze voorlichting aan de samenleving.

In samenwerking met KerkinActie, lees meer over Moldavië

Reacties gesloten