Oecumene

De Bond staat open voor samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Dit wordt in Nederland vorm gegeven via een lidmaatschap van de Raad van kerken in Nederland via een associatieovereenkomst met de Protestantse Kerk in Nederland.

De Bond is als het om internationale oecumene gaat lid van de International Federation of Free Evangelical Churches en van de World Communion of Reformed Churches.

Deelorganisaties van de Bond onderhouden op hun terrein contacten met relevante samenwerkingsverbanden.

Reacties gesloten