West Papoea

Sterke vrouwen P3W

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Het Centrum voor ontwikkeling en toerusting van vrouwen, P3W draagt bij aan het zelfbewustzijn van Papoease vrouwen die bereid zijn om zich in te zetten voor een hoopvolle toekomst. De afkorting P3W staat voor 3 keer een P met daarachter een W:

  • Pusat (centrum)
  • Pembinaan (toerusting) dan
  • Pengembangan (en vorming)
  • Wanita (vrouwen)

Vrouwen en je spreekt het uit als Pé Tiga Wé. (Jonge) vrouwen worden in drie centra  opgeleid en toegerust voor werk in de samenleving en in de kerk. Er zijn korte cursussen van drie maanden en lange cursussen van een jaar. Ze leren veel: bijbelstudie, zangles, leiding van de zondagsschool en/of van een vrouwengroep, en ethiek. Om later zelfstandig een inkomen te kunnen verdienen, krijgen ze les in wiskunde en economie, maar leren ze ook naaien en van hergebruikte materialen dingen maken om te verkopen. Ze kunnen lessen volgen over hygiëne, gezondheid (waaronder voorlichting over hiv en aids), voeding en opvoeding.

Er wordt hulp geboden bij het opzetten van kleine bedrijfjes. In twee van de drie centra worden ook alfabetiseringscursussen gegeven.

De meeste oud- P3W-ers zijn momenteel werkzaam in een kerkelijke organisatie of bij een overheidsinstantie voor sociaal-maatschappelijk werk. Anderen brengen het geleerde in hun dagelijks leven in praktijk. Belangrijk is het onderhouden van het contact met oud-leerlingen, door hen te bezoeken en door toezending van werkmateriaal.

Naast het cursuswerk verspreidt het centrum vormingsmateriaal voor gemeenteleden. Vrouwengroepen krijgen zo eenvoudig materiaal waarmee ze hun bijeenkomsten diepgang en ook praktische betekenis kunnen geven voor hun leden. Er is een tijdschrift, een handboek en er worden brochures uitgegeven.

Marijke Werimon-Bakker is sinds 1970 werkzaam bij P3W, nu als “buitengewoon uitgezonden medewerker” van Kerk in Actie. Ze schrijft regelmatig rondzendbrieven. Ze geeft les en adviseert en ondersteunt de centra.

Reacties gesloten