Uit alle windstreken ……………………

Van Noord tot Zuid en van Oost tot West was men afgereisd naar de Jeruëlkapel om samen afscheid te nemen. Het leek wel een “Oecumenische Bondsvergadering”. Leger des Heils, PKN, VEG en Evangelische Broedergemeente en anderen uit de wijk Overvecht waren vertegenwoordigd.

Een bonte verzameling van mensen die mee wilden leven met de VEG Utrecht die een receptie had georganiseerd om samen nog eens terug te kijken naar het ontstaan van de gemeente. Op 16 februari 1936 deed de eerste predikant ds. A.W.F. Waardenburg intrede in de gemeente. Op 25 juni 2017 zal de laatste predikant van de gemeente ds. Dineke Spee (in de loop van de jaren spreek je de predikant bij de voornaam aan) met emeritaat gaan en afscheid nemen van de gemeente.

Doordat de leeftijdsopbouw van de leden van de gemeente uit balans is en de gemiddelde leeftijd ruim boven de 80 jaar is dit eveneens een moment om de gemeente per 1 juli 2017 te ontbinden.

Daarom was het goed om met velen uit alle windstreken nog één keer achterom te kijken naar hoogtepunten en uiteraard ook mindere momenten. Maar de dankbaar-heid vierde hoogtij. Namens het comité sprak ds. Wessel Verdonk bemoedigende woorden voor de gemeenteleden die nu elders onderdak moeten zoeken. Ook sprak hij zijn dank uit voor de getoonde belangstelling voor het totale Bondsgebeuren. De VEG Utrecht was in al die jaren een trouwe BONDGENOOT.

Tot slot was er nog een dankviering met als thema: ‘Goddank, wij overdenken ’t geheim van onze Heer’. De zegenbede ‘dat de weg je tegemoet komt, dat de wind je steunt in de rug, dat de zon je gezicht warmt, dat de regen je veld vruchtbaar maakt en totdat we elkaar weer zien: dat God je in de palm van zijn hand bewaart’ was een mooie afsluiting. Zingend verlieten we de kerkzaal met de woorden van Lied 423.

Rest ons om langs deze weg alle gemeenten die d.m.v. brieven, kaarten, e-mail hebben laten weten dat ze aan ons hebben gedacht, waarvoor onze: Hartelijke dank!

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten