Werk in uitvoering in de VEG Bennekom

Als u zondag het terrein van de Woonstede oploopt zal het u gelijk opvallen dat er in de tuin flink gesnoeid is in het gedeelte achter de kerkzaal. Was de Tuincommissie afgelopen weken al steeds druk bezig geweest om de weg vrij te maken voor de tijdelijke uitrit naar de Emmalaan, afgelopen woensdag waren we met meer dan 15 man/vrouw aanwezig om een grote slag te slaan. Dit mede omdat een importeur van hakselmachines ons gratis(!!!) een heel nieuw apparaat voor een aantal weken ter beschikking heeft gesteld. En daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt zoals u zult zien. Het achterstallige onderhoud aan bomen en struiken konden we door de grote opkomst van vrijwilligers in één keer inhalen. Het ziet er nu misschien kaal uit, maar dat zal snel weer voorbij zijn met dit groeizame weer!
Naast het harde werken wat we gedaan hebben, hebben we ook heel veel plezier met elkaar gehad. Voor koffie en koek werd gezorgd en na afloop werden we getrakteerd op een (al of niet alcoholvrij) biertje. Het was één groot feest. Het is echt aan te bevelen om zo als gemeente met elkaar bezig te zijn! Er liggen nu grote hopen gehakseld groen naast het gebouw. Als u daar voor uw eigen tuin belangstelling voor hebt, mag u dat de komende week gerust op komen halen. Daarna zal wat overgebleven is onder de struiken uitgestrooid worden.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten