Een kroon op het werk van Joep!

Op 21 december heeft Joep van de Geer, predikant in buitengewone dienst van de Bond van Vrije Evangelisch Gemeenten in Nederland in het openbaar zijn proefschrift “Learning Spiritual Care in Dutch Hospitals”  in Groningen verdedigd.

Onder grote belangstelling heeft hij heeft hij zijn proefschrift inhoudelijk nader toegelicht en kon hij na afloop door de Rector Magnificus van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) tot doctor worden gepromoveerd.

Joep heeft baanbrekend werk verricht in zijn onderzoek naar de zorg voor mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces. Het meer handelsbekwaam maken van zorgverleners voor zingevings- en spirituele vragen staat hierbij centraal. De aandacht voor de mens achter de patiënt, een luisterend oor en de begeleiding bij zingevingsvragen en waar nodig verwijzen vormen speerpunten in het leertraject. Scholing van alle betrokken partijen en multidisciplinaire samenwerking zijn hierbij een eerste vereiste.

Joep is voor dit onderzoek in 2014 onderscheiden met de eerste ‘Onderzoeks-award’ van de Vereniging Geestelijk Verzorgers en heeft in 2015 de ‘Auletiusprijs’ voor het beste wetenschappelijk onderzoek van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) ontvangen.

Na afloop van de promotie was iedereen uitgenodigd in het Medisch Centrum Leeuwarden voor een lunch en een middagsymposium, waar aantal aspecten van het werk van Joep verder werd belicht.

Na afloop was er gelegenheid, tijdens een receptie om Joep te feliciteren.

Een bijzondere dag en een kroon op het werk van Joep, waar we hem van harte mee feliciteren. Namens het comité Frans van Eede.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten