Waarover spraken zij op 14 december jl.?

Als opening wordt Jeremia 29:11-14 gelezen en de wonderschone tekst: ”Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren”, er uitgelicht om in deze adventstijd stil te staan bij een hoopvolle toekomst.

Werkgroep Bondsvergadering

De werkgroep had in december een brainstormsessie over de Bondsvergadering. Er wordt gedacht aan twee gelijkwaardige vergaderingen per jaar, waarbij men in het voorjaar terugkijkt (jaarverslagen)en in het najaar vooruit (werkplannen en begrotingen). Voorstellen kunnen op beide vergaderingen besproken worden. Dat komt de actualiteit ten goede. Er is (uiteraard) aandacht voor informatie uit de gemeenten. De beginviering blijft gehandhaafd, en door in het programma input van buitenaf op te nemen, kan men inspiratie opdoen. Comité is enthousiast en in een nieuwsbrief die in de loop van januari verschijnt, wordt een en ander in detail toegelicht.

Gemeenten

 • Bennekom – Erik van Loo laat weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.
 • Elburg – Gert de Ruiter heeft een beroep uit Aalsmeer aangenomen.

Deelorganisaties

 • Seminarium en comité bespreken binnenkort over de toekomst, eventuele nieuwe kansen, financiële zaken in verband met het bondsbeleid en publicaties die op stapel staan.
 • St 76 – De notitie VOG acht het comité van groot belang. Graag brengt het comité deze nogmaals onder de aandacht. Het zou goed zijn, indien gemeenten hiervoor een bepaling in hun HR zouden opnemen. Voor comitéleden, maar ook bij beroepbaarstelling en erkenning is een VOG al vele jaren verplicht.
 • Kampus – De organisatie verloopt voorspoedig. Het inhuren van de Band vraagt nader overleg. Het kan duurder uitvallen, dan men gewend is. Comité wil absoluut niet dat er beknibbeld wordt op Kampus, er is voldoende reserve in het fonds voor de Jeugd.

Erbij!

 • Op 21 december hoopt Joep van de Geer te promoveren. Van Eede gaat er namens het comité heen.
 • In de Raad van Kerken van november wordt gesproken over de invloed van de flexibilisering van de arbeidsmarkt op mensenlevens en de persoon van Maria. Inzichten verschillen, maar lijken minder sterk uiteen te lopen dan in het verleden.
 • Op de synode is gesproken over de rechtspositie predikanten en over homoseksualiteit.
 • In het OJCM zoeken joden, christenen en moslims samen naar structurele oplossingen voor knelpunten op het terrein van religie en samenleving.
 • CIO – Er zijn vanuit de gemeenten geen Lei registratieaanvragen, benodigd voor het handelen in aandelen of obligaties van een instelling,  via het CIO geweest en het convenant met de belastingdienst is ondertekend.
 • Missie Nederland – Het comité verdiept zich in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en brengt de consequenties voor gemeenten en deelorganisaties in kaart. Deze Europese wet, per 25 mei 2018, versterkt de privacy rechten. Zodra alles in kaart gebracht is, volgen details.
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten