Theo Hettema verbreedt zich!

Per 1 maart 2018 treedt Theo Hettema, docent aan het Seminarium, in dienst bij het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk als halftime theologisch beleidsmedewerker pastoraat. Zijn contract aan het Seminarium van de Bond wordt teruggebracht naar 25 %.

Theo Hettema blijft als predikant in algemene dienst consulent van de VEG Amsterdam en ook blijft hij beschikbaar voor preekbeurten of het geven van supervisie.

Op de Extra Bondsvergadering maart 2017 hield Theo een lezing met een presentatie over congregationalisme. Nog eens nalezen?

Klik hier voor de presentatie en hier voor  de lezing en in oktober 2017 is er een boeiend interview met hem gepubliceerd op de website Haagse Hoogvliegers of nog recenter, januari 2018 een radio-interview van de EO.

 

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten