Bent u al AVG-proef?

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) belast met de handhaving van de wet. Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Natuurlijk moeten en willen ook de kerken bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers waarborgen.

Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacy beleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. Hebt u al stappen gezet om deze privacy te borgen?  Op de site van de Protestantse Kerk in Nederland vindt u een zeer bruikbaar stappenplan  en de site geeft andere relevante informatie die regelmatig aangevuld wordt met het laatste nieuws. Ook vindt u daar een voorbeeld van een Protocol voor uw kerkdienst op internet. En gebruikt u de Actielijst VEG?

Tenslotte is ook de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) nuttig om te bekijken.

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten