125 jaar zangkoor Hallelujah te Goes

Met dankbaarheid kondigt Zangkoor Hallelujah aan dat zij op 18 april 2018 haar 125 jarig jubileum mag vieren.

Op 18 april 1893 is zangkoor Hallelujah opgericht met als hartenwens: “Doe de Heer deze vereniging in de volle heerlijken zin een Hallelujah-koor zijn, het zinge Jezus lof, het stichte Jezus Gemeente, het blijve tot, verwachte en bereide tot Jezus komst, bloeiende en vruchtdragende.” Het eerste optreden is op de anti-kermisvergadering op 25 juli 1893. Vele optredens zullen volgen.

Al die jaren hebben diverse dirigenten in dienst van het koor gestaan. Sinds 2015 staat het koor onder leiding van Rudy Gorsse. Er wordt elke donderdagavond gerepeteerd door 30 trouwe koorleden in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente in Goes en we hopen dat er nog leden bij zullen komen, die ook enthousiast zijn om zingend het Evangelie te verkondigen. Het bestuur bestaat uit 5 leden, te weten een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en archivaris.

Op woensdagavond 18 april a.s. komt het koor samen omdat precies op die dag het koor 125 jaar geleden is opgericht. Op donderdag 19 april gaat het koor naar de Zangersdag in de Grote Kerk van Hilversum en sluit dan de dag af met een feestelijk dinertje.

Graag nodigen wij oud-leden, gemeenteleden en betrokkenen uit om naar de dankdienst op zondag 22 april te komen in de Bethelkerk in Goes. Om 10 uur begint de dankdienst en ds. G.R.P. van de Wetering zal voorgaan. Na afloop is er een gezellig en feestelijk samenzijn in de foyer met koffie, thee, fris en allerlei gebak.

We hopen nog vele jaren te zingen en te musiceren tot eer van Hem.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten