Aftreden voorzitter Bond

Per 1 april a.s. zal ds. Wessel Verdonk zijn werk als voorzitter en lid van het comité vanwege gezondheidsredenen beëindigen. De uit het comitélidmaatschap voortvloeiende werkzaamheden, vertegenwoordigingen en vormen van overleg legt hij eveneens neer.

Het comité hecht er aan zijn respect uit te spreken voor de inzet, betrokkenheid en kennis van zaken van ds. Verdonk, die het werk bleef doen ondanks zijn terugnemende energie.

Het comité heeft al jaren een tekort aan menskracht en meerdere oproepen gaven geen resultaat. De komende tijd zal het comité zich beraden op deze nieuwe situatie.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten