Ds. Jan van Veen overleden

Op 17 maart jl. is  in de leeftijd van 84 jaar overleden ds. Jan van Veen.

Ds. van Veen is na zijn studie, allereerst werkzaam geweest voor de interkerkelijke Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond (NCGB). Daarna werd hij door de Evangelische Broeder Gemeente (EBG) uitgezonden naar Suriname en vervolgde zijn werk voor de Surinaamse bevolkingsgroep in Nederland in diverse steden. Inmiddels was hij in 1972 geordend tot diaconus van de EBG.

In 1980 trad hij toe tot de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, met wie hij al langere tijd een warme band onderhield. Binnen de Bond werkte hij als predikant van de gemeente Goes vanaf 1980 en van de gemeente Amsterdam vanaf 1988. Daarnaast had hij verschillende consulentschappen en was hij een periode lid van het comité. In 1997 ging hij met emeritaat, maar ging nog altijd voor in Bondsgemeenten in het hele land en deed nog een tijd pastoraal werk bij de gemeente Franeker. Om gezondheidsredenen besloot hij zijn werk neer te leggen in 2010.

Op zaterdag 24 maart is de dienst van Woord en Gebed door ds. Marten Knevel gehouden in de kapel van “De Laatste Eer” te Steenwijk, waarna aansluitend de begrafenis heeft plaatsgehad op de begraafplaats te Kallenkote.

Wij gedenken hem in dankbaarheid en bidden om de nabijheid en kracht van de Heer voor mevrouw Van Veen en de familie.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten