Pinkstertijd, collecte voor de zending

Pinksterboodschap 

Ik zal mijn woord verkondigen in vuur en vlam
en elk zal in zijn eigen taal de boodschap horen
Gods adem ruiste – en de mens die het vernam,
heeft zich met hart en ziel aan Hem verloren. 

Ruis, adem Gods, ruis voort in't late avonduur.
Ruk aan de muur van ’t hart en laat de stormwind woeden,
totdat de kleinste vonk weer oplaait tot een vuur,
dat duizenden zal brengen in Uw hoede.

Nog gaat het heilig vuur de wijde wereld rond.
Nog werken werkers Gods en ploegen op Zijn akker.
Het laatste uur breekt aan … het einde komt terstond
… en hoeveel harten zijn nog werk’lijk wakker?

J. Verwaal

Met de Pinkstercollecte ondersteunt de SZD in 2018 zendingswerkers in Oeganda – Kees en Ilonka Barendse en in Oekraïne – Stepan Nemesh en Vasyl Blyashko. Onze zendingswerkers mogen meewerken aan het geschenk van Pinksteren door met woorden Zijn boodschap van hoop en vrede te vertellen en met daden te laten zien wat Gods liefde kan doen.

Om dit werk van zending en diaconaat door te laten gaan, kan de SZD uw bijdrage niet missen en met uw bijdrage kunnen we uiteindelijk Samen Zending Doen.

U kunt het werk van ‘onze’ werkers via de SZD steunen door geld te geven in de pinkstercollecte 2018 voor de SZD of uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van de SZD in uw gemeente o.v.v. SZD Pinkstercollecte 2018.

Download hier de folder

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten