Programma van de voorjaarsbondsvergadering 26 mei a.s.

De V.E.G. Bennekom zal de opening van de bondsvergadering nieuwe stijl verzorgen met een zangdienst. In januari 2018 werd over deze ‘nieuwe stijl’ geschreven: ‘De vergadering in het voorjaar wordt eind mei/begin juni gehouden, en start met een viering. Steeds wordt een andere gemeente gevraagd om een viering te verzorgen die iets laat zien van de eigen kleur van de gemeente. Er kan gewisseld worden met diverse vieringen, zoals een zangdienst of een gebedsdienst.’  

Afbeelding van de website van de PThU

In aansluiting op de viering spreekt prof. A. Houtman over de ‘Joodse wortels van het Onze Vader’. Zij studeerde Semitische talen in Groningen en Jeruzalem en specialiseerde zich daarbij in rabbijnse literatuur. Na haar promotie werkte ze bij de toenmalige Theologische Universiteit Kampen mee als onderzoeker. In 2003 werd ze daar benoemd tot docente Semitische talen en vanaf 2007 kwam daar voor 1 dag per week het bijzonder hoogleraarschap bij, bij de Stichting tot Bevordering van het Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek.

‘Wat blijft, wat gaat er weg en wat komt er nieuw in de tuin?’

Na de koffiepauze gaat de vergadering verder met ‘Betrokkenheid en Bestuur’ in vervolg op de regiobijeenkomsten van maart 2018. Na de lunch volgt het huishoudelijk deel van de vergadering, waarin o.m. de jaarstukken vastgesteld worden en we nagaan of alles door een accountant of controlecommissie in orde bevonden is. De voorlopige begroting 2019 en berekening bondsbijdrage met de doorkijkjes naar de toekomst stellen we in november vast. Dit is n.a.v. een van de voorstellen van de werkgroep BV om nu terug te kijken en tot september van dit jaar de mogelijkheid open te houden de begrotingen bij te stellen naar aanleiding van ontwikkelingen en / of plannen, waarna deze in november vastgesteld worden.

De bijeenkomst wordt voortgezet door het seminarium met een symposium. Aanleiding is de verschijning van het boek ‘Weggaan en toch blijven’, dat artikelen, verhalen en bijdragen bevat van Bert Louwerse en is samengesteld door Leo Mietus. Na de officiële boekpresentatie vertellen Dorette van Houten, Laura van Weijen en Theo Hettema wat zij belangrijk vinden aan het boek en zullen we met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van Berts gedachtegoed. Het boek is na de presentatie te Bussum te koop tegen contante betaling.

Om 16.00 uur wordt het programma afgesloten en het napraten begint.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten