Het thema van het juninummer van Ons Orgaan is De Heilige Geest

Een magazine over De Heilige Geest, een onzichtbaar en ongrijpbaar onderwerp. Het Bijbelse woord voor geest hangt samen met adem, wind. De Geest is ongrijpbaar als de wind. Je ziet hem wel, maar je krijgt hem niet te pakken. De Geest laat zich zien in datgene wat in beweging wordt gebracht. Je kunt uit het raam kijken naar wat beweegt, je kunt het raam openzetten en de Geest naar binnen laten waaien.

De Geest beperkt zich niet tot de kerk, maar waait in de wereld. De Geest waait in de Pinkstergemeente, maar ook op de Noordoost-Veluwe bij Landgoed de Hezenberg (GGZ). De aanwezigheid van de Geest is te ontdekken in een groeigroep in Haulerwijk, maar ook in de gezichten van Syrische kinderen, die verlangen naar Gods Koninkrijk. De Geest waait in de schepping, in het dagelijks leven, in de zon die opkomt.

De Geest als Bruggenbouwer tussen hemel en aarde. De Geest maakt vrijmoedig, bevrijdt van angst. De Geest maakt ruimte voor de liefde. De Geest maakt muziek, het waaien van de Geest in ons en door ons kan telkens een nieuwe melodie creëren. In het Johannesevangelie noemt Jezus die geest ‘de Geest van de waarheid’.

Ga naar de publicatiepagina van Ons Orgaan voor de web versie of de pdf. om meer te lezen over hoe de Geest je in beweging kunt zetten!

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten