Voorjaarsbondsvergadering 26 mei jl.

Zaterdag 26 mei jl. waren te Bussum gemeenten van de Bond bijeen voor een zeer divers programma.

Het was buitengewone mooie zonnige en warme dag en alle deuren stonden open, met als gevolg dat de zangdienst welke de VEG Bennekom verzorgde tot in de verre omtrek te horen was. Het voelde voor enige laatkomers, die in de file hadden gestaan, als een hartelijk welkom. De dienst en de inleiding die volgde hadden als thema het gebed, dat wereldwijd gebeden wordt, het ‘Onze Vader’. Prof. Dineke Houtman ging in op de Joodse wortels van het gebed. Klik hier voor de presentatie in pdf. en hier voor haar inleiding in pdf. en hier voor de handout. Samen met de zang en het voortreffelijke pianospel vormde het een compleet geheel.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was het gesprek over de toekomstmogelijkheden en vooral veranderingen in de Bond om in de huidige tijd adequaat samen Bond te kunnen zijn, zowel op bestuurlijk vlak als betrokkenheid op elkaar. Aan de hand van stellingen werd in opvolging van de eerdere regio gesprekken een volgende stap gezet.

De inhoudelijke verslagen werden vastgesteld en het was fijn dat er in het bestuur van de Stichting RP een nieuw lid, Karen Wever (zie foto) verkozen is. Er waren meldingen van kleine gemeenten die hun deuren gaan sluiten en vrolijke mededelingen over jubilea in Kampen, Oostelijk Flevoland en Zwolle. Een mededeling van het seminarium over transitieplannen en een mededeling van St. 76, die overweegt op termijn de stichting op te heffen en de taken waar nog behoefte aan is, wil overdragen. Tenslotte was er een mededeling van de werkgroep Dienst aan Israël over een extra gift namens de Bondsgemeenschap aan de Stichting Yad Elie ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de staat Israël. Yad Elie is een vrijwilligersorganisatie van Israëli’s, die zich het lot aantrekt van kwetsbare kinderen in Jerusalem, zowel Joodse als Arabische waarvan de ouders de schoolmaaltijden niet kunnen betalen. Ook levert ze een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van wederzijds respect en verzoening.

Tenslotte heeft het comité na 10 jaar de erepenning van de Bond uitgereikt! Wegens grote verdiensten en brede inzet voor iedereen in de Bond op financieel gebied, ging deze naar Ben van Petersen.

De middag werd gevuld door een symposium van het seminarium van de Bond, rond het boek ‘Weggaan en toch blijven, Bert Louwerse in woord en geschrift’ , waarbij enkele predikanten vertelden wat het boek hun gebracht had. Een boeiend betoog, maar allen namen zo ruim de tijd, waardoor het helaas niet meer mogelijk was om met de zaal in een forumdiscussie te spreken over enkele stellingen. Deze willen we u niet onthouden en klik hier voor de presentatie  met de stellingen. Aan het einde van de dag was het boek te koop en het ging als een warm broodje over de warme toonbank. Vanaf heden is het te bestellen bij het bondsbureau, of via de uitgever Narratio en de boekwinkel bij u in de buurt.

In het septembernummer van Ons Orgaan zult u meer kunnen lezen.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten