Waarover spraken zij op 21 maart en 1 mei 2018?

1 Korinthe 12: 12-31 wordt gelezen, waarin een vergelijking getrokken wordt tussen de gemeente van Christus en de onderdelen van het menselijk lichaam, die allemaal hun eigen taak hebben. Op weg naar het beloofde land, leert het Volk samenkomen, elkaar ontmoeten. Als je broeders en zusters bent, dan kun je elkaar niet kiezen, maar er op vertrouwen dat die ander er voor jou is. Op die wijze ben je gemeente van Onze Heer, Jezus Christus.

Afscheid
Ds. Wessel Verdonk deelt mee, dat hij per 1 april a.s. zijn functie als voorzitter en lidmaatschap van het comité vanwege zijn gezondheid neerlegt.
Naast dit komende afscheid wordt er ook stilgestaan bij het overlijden van ds. Quinten van de Vrie en ds. Jan van Veen.

Erbij
Het jaarlijkse gesprek met de Federatie was informatief. Nieuw was dat er mogelijk belangstelling is van federatieleden voor Kampus. Men is van harte welkom!
Gesprekken met het CIO gaan vooral over de aanscherping van de privacy en de ANBI over de controle op een betrouwbare verslaglegging van de jaarstukken en boekhouding. Samen met St 76 wordt gekeken wat of het comité de gemeente kan adviseren.
Comité woonde de opening bij van het project ‘Te gast in de Luwte’ van de St. Neemias, n.a.v. het geld dat voor deze stichting op de najaarsvergadering bijeen gebracht was. 

Gemeenten
Comité ging op huisbezoek bij Oude Bildtzijl en Bath en kreeg bericht dat zowel Velp en Oude Pekela een besluit tot opheffing gaan nemen. In 2019 stopt ook de gemeente Enschede. In Apeldoorn is op een ledenvergadering gekozen voor een doorstart, waarbij het gebouw afgestoten zal worden. In Kampen en Oostelijk Flevoland woonde het comité jubileumvieringen bij en zorgde voor een vrolijk boeket. In Elburg nam ds. De Ruiter afscheid in een fijne waardige viering.

Comité en deelorganisaties en overig nieuws
St 76 overweegt op termijn de stichting op te heffen. Er zijn weinig aanvragen en daarnaast geen bestuursleden meer te krijgen.
Het seminarium gaat verder met het zoeken naar mogelijkheden om toekomstbestendig te worden en op een flexibele manier de bondsgemeenten blijven te ondersteunen.
Het drietal werkt hard aan vervolgstappen op de voorjaarsbondsvergadering in het traject betrokkenheid en bestuur in overleg met het comité.
De emeriti dag is op 19 september a.s. te Kampen.
Aan Jonne Knevel is een preekconsent verleend.

 

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten