Waarover spraken zij op 4 juli 2018?

Ezechiël 37:1-3 en 9 en 10 is de openingstekst. Deze tekst is gekozen vanwege het visioen dat Ezechiël heeft, waaruit blijkt dat er hoop is. Hoop die je niet bij mensen zoekt, maar bij God. Geloven en bidden om de Geest van Jezus, dat zijn Geest ons vervult en we kunnen dromen van een toekomst voor de Bond, een plaats waar het goed toeven is en waar we Hem door zijn Geest in alle veelkleurigheid kunnen ontmoeten.

Terugblik bondsvergadering

Er is waardering voor het plezier dat uitging van de zangdienst en de inhoud sloot mooi aan op de lezing van prof. Houtman over het “Onze Vader”. Ook hiervoor alle lof. In het deel  ‘Betrokkenheid en bestuur ’, was er veel inbreng van predikanten op persoonlijke titel. Dit kan een onzuiver beeld geven. Het is een vergadering van gemeenten en er zal meer aandacht voor zijn. De inzet en betrokkenheid is groot en het helpt richting te geven aan de vervolgstappen die gezet moeten worden om tot noodzakelijke veranderingen te kunnen komen. Het zakelijke deel is voortvarend afgehandeld. Jammer genoeg liep de timing van het symposium uit, waardoor er geen tijd was voor het interactieve deel naar aanleiding van de stellingen. Er is enorm veel waardering voor het boek, Weggaan en toch blijven.

Hoe verder

Drietal en comité nemen de resultaten door van de besprekingen van de afgelopen 2 jaar, die tot voorstellen in november moeten leiden. Zaken die blijven, of juist weg kunnen, nieuw zijn en mee gaan spelen of omgevormd moeten worden. Taken en samenstelling comité, hulp van buiten, of verdere samenwerkingsmogelijkheden. Herindeling van regio’s en wat kan lokaal en wat gezamenlijk? Een veelheid aan zaken is naar boven gekomen en het comité is zeer verheugd met zoveel concrete resultaten.

Erbij

Comité ging langs bij Kampus en trof er een fantastische sfeer. Wat wordt dit toch goed georganiseerd! Vanwege de AVG, zijn er geen filmpjes en foto’s die gedeeld kunnen worden. Verder ging het comité op bezoek in Franeker, Nieuwvliet en Wemeldinge en woonde het jubileum te Zwolle bij.

Buiten de Bond woonde het comité het jubileum van de Raad van Kerken bij, ging naar de retraite van het Nederlands Christelijk Forum en naar het CIO om te spreken over ANBI en AVG eisen en de consequenties van steeds verdere regelgeving. Opvallend veel gemeentebladen (soms ook op de website) staan nog vol met adressen en telefoonnummers van zieken en/of ouderen die jarig zijn. Via dit verslag vraagt het comité daar weer aandacht voor. Ga alles nog eens na in uw gemeente!

Comité is enthousiast over de ontwikkeling van een initiatief om de waarde van het archief onder de aandacht te brengen en hulp te bieden bij kerkelijk informatiebeheer.

IFFEC en Israël

Er gaat een rapportage over de Bond naar de IFFEC Assemblee in India, die het comité niet bijwoont. Wel besluit het comité gehoor te geven aan het verzoek van de zusterbond te Venezuela om de organisatie daar te steunen als 3de project vanuit het Fonds Hulpbehoevende Gemeenten.

De werkgroep dienst aan Israël (Wedi) vervaardigde een mooie notitie t.b.v. Israëlzondag.  

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten