‘Weggaan en toch blijven’, in het Reformatorisch Dagblad

Ir. J. van der Graaf heeft in het Reformatorisch Dagblad van woensdag 8 augustus 2018 uitvoerig aandacht besteed aan het boek Weggaan en toch blijven. Van der Graaf was jarenlang het gezicht van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. In zijn recensie toont hij veel belangstelling voor de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en ziet naast verschillen ook parallellen met de Gereformeerde Bond.

Om recht te doen aan het artikel van Van der Graaf corrigeren we enkele kleine vergissingen. Zo schrijft hij dat de Bond werd opgericht door Jan de Liefde (1810-1869) en Hermanus Willem Witteveen (1815-1884). Zij waren echter de pioniers die de eerste Vrije Evangelische Gemeenten stichtten, maar niet de oprichters van de Bond. Dat was het werk van Witteveens leerlingen.

Aan het einde van zijn artikel schrijft Van der Graaf over de afwijzing van een voorstel in 1962 om de Bond weer lid te laten worden van de Wereldraad van Kerken. Louwerse zou dat ‘een historische fout’ genoemd hebben. Maar dat ligt iets genuanceerder. In 1962 stelt de VEG Nijverdal voor weer lid te worden van de Wereldraad. Tijdens de discussie hierover maakte de toenmalige voorzitter van het comité de opmerking dat in 1949 een kleine meerderheid die voor aansluiting was ter wille van de minderheid afzag van het lidmaatschap. Het was echter een meerderheid die in 1949 besloot tot opheffing van het lidmaatschap zonder rekening te houden met de minderheid die lid van de Wereldraad wilde blijven. Deze verkeerde voorstelling van zaken noemde Louwerse ‘een historische fout’ en dus niet het feit dat de Bond van VEG in 1962 het voorstel van de VEG Nijverdal afwees.

Het is verheugend dat Van der Graaf zich heeft willen verdiepen in het eigene van de Bond van VEG. Daaruit spreekt een warm hart voor allen die Jezus als Heer belijden, hoe verschillend de opvattingen over de belijdenis en de structuur van de kerk thans ook nog mogen zijn.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor het artikel in het RD.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten