Nieuws over de Week van Gebed

De eerste nieuwsbrief voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 2019 is uit. Het thema is dit jaar ‘Recht voor ogen’  en de week vindt plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium 16 vers 10 – 20 en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.  Klik hier voor meer informatie.

Op de bondsvergadering van november worden alle belanghebbenden voorzien van een voorbeeld van het beschikbare materiaal. Meer materiaal kunt u bestellen bij de Raad. Ga naar het bestelformulier of mail naar  rvk@raadvankerken.nl.

Nieuw is dat men posters kan downloaden en daarop de eigen lokale informatie kan plaatsen, waarna u de poster kunt printen. Het tienermateriaal is te downloaden via Missie Nederland.

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten