Christien Crouwel algemeen secretaris Raad van Kerken

Drs. Christien Crouwel is benoemd tot nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Zij is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en haar benoeming gaat in per 1 januari 2019. Ds. Christien Crouwel volgt ds. Klaas van der Kamp op, die van 1 maart 2008 tot 1 september 2018 algemeen secretaris was. Eerdere voorgangers waren ds. Ineke Bakker (1995-2007), ds. Wim van der Zee (1985-1995) en dr. Herman Fiolet (1968-1985). Tot het aantreden van de nieuwe algemeen secretaris is drs. Hillie van der Streek interim-secretaris van de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van achttien kerkgenootschappen, en kent een groeiende samenwerking met MissieNederland. Door ontmoeting en dialoog wil de Raad de onderlinge samenwerking en gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken in de Raad gezamenlijk op ten dienste van de samenleving, onder meer in contacten met de overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties. De Raad van Kerken is een van de dragers van het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims) en het Knooppunt Kerken en Armoede. De Raad van Kerken in Nederland vierde dit jaar zijn 50-jarig bestaan.

Meer lezen? Klik hier voor de website van de Raad.

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten