Najaarsbondsvergadering nadert…

Volgende week zaterdag 3 november wordt de najaarsbondsvergadering van de Bond in het kerkgebouw van de VEG Bussum gehouden. Om 9.30 uur beginnen we met de dienst van woord en gebed en vanaf 9 uur staat de koffie klaar! In de afgelopen periode kregen de gemeenten de agenda en diverse stukken. Heeft u zich al opgegeven? Zo nee, wilt u dan de geloofsbrief/aanmeldingsformulier per ommegaande aan het bondsbureau sturen!

Hieronder alle benodigde stukken op een rij:

  • Bundel met 1 stip (Voorjaarsbondsvergadering) –  deze heeft u nodig voor het vaststellen van de verslagen en het aannemen van de diverse begrotingen
  • Bundel met 2 stippen (Najaarsbondsvergadering) – hierin vindt u de agenda en het grootste deel van de stukken
  • Nagekomen teksten voorstellen IV.1 ‘Betrokkenheid en Bestuur’ en IV3 ‘Gastlidmaatschap Nunspeet’
  • Nagekomen aanpassing van het voorstel IV.2 ‘Transitie seminarium’
  • Tenslotte ook handig om mee te nemen en/of nog eens na te lezen is de Nieuwsbrief september 2018.
    Een goede voorbereiding gewenst!

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten