De zorg voor de schepping begint in onze achtertuin

Tuinieren…

Na het besluit van Oude Pekela de gemeente op te heffen, is het extra bijzonder, dat de gemeente vandaag met Veendam verantwoordelijkheid voor de dienst draagt. Een extra uitdaging krijgen ze in het uitvallen van de stroom! Ds. Simone van de Vrie steekt de Paaskaars aan en Ted Hoogers schakelt over naar de piano. In de keuken worden pannen met water op het gas gezet voor afwas en koffie en de najaarsbondsvergadering gaat van start. Halverwege de dienst gaat het licht weer aan. Het thema, ‘Ik weet een tuin …’, sluit naadloos aan bij de inleiding van Jan Vroonland. Hij neemt ons mee hoe je als gemeente en als individu verantwoordelijkheid kunt dragen voor de schepping en hoe dit in onze leefstijl tot uiting kan komen. Vroonland begint met een nulmeting en al snel blijkt dat er vaak met een eenvoudige aanpak al veel winst is te behalen. Er wordt levendig doorgepraat aan de hand van een viertal stellingen. Om groene kerk te zijn hoef je niet aan alle voorwaarden te voldoen, als je maar op de goede weg bent. Kik op de links onderaan dit bericht voor de website van Groene kerken, een uitnodiging van Greenpeace om op 1 december de noodklok te luiden voor het klimaat en enkele andere websites voor meer informatie en klik hier voor de presentatie van Vroonland in pdf. De powerpoint is opvraagbaar op het bondsbureau.

Vergaderen…
Onder leiding van dagvoorzitter Werner Postma, gesecondeerd door Jelle Hospes wordt na de middagpauze het formele gedeelte van de jaarvergadering gehouden. Er is een fotoreportage van Kampus en een oproep om mee te doen. De vergadering gaat akkoord met alle financiële jaarverslagen en met applaus worden alle vrijwilligers, incl. de controlecommissies bedankt. De vergadering stemt in met alle begrotingen voor 2019 en de bondsbijdrage is in 2019 € 36,49.
De nieuwgevormde Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet stelt zich voor en wordt van harte verwelkomt als gastlid van de bondsgemeenschap. Er wordt stilgestaan bij het opheffen van de gemeenten Apeldoorn, Velp, Oude Pekela en Enschede. Zij en Nunspeet krijgen allen het Licht van de Bondsgemeenschap, in de vorm van een aan de Paaskaars aangestoken kaars, mee.  De transitie van het seminarium waarbij het accent verschuift van minder onderwijs naar meer onderzoek wordt goedgekeurd. Dit geldt ook voor het voorstel om de bijdragen vanuit het fonds Nuis voor de voorgezette nascholing te verruimen. Aansluitend wordt het veranderproces besproken waarbij de metafoor van een tuin die heringericht moet worden is gebruikt. In het traject is de inbreng vanuit de gemeenten vertaald in een aantal acties, zoals de werkgroepen ‘Bondsvergadering nieuwe stijl’, de werkgroep ’ Lokaal en landelijk’ en de werkgroep ‘Contacten Andere Kerken’. De voorstellen voor het tijdelijk aanstellen van coaches om een impuls te geven aan en het veranderingsproces te  begeleiden, roepen nog de nodige vragen op. De besluitvorming wordt doorgeschoven met als opdracht deze concreter in te vullen.

Een uitgebreid verslag vindt u in het Ons Orgaan van december 2018. Hieronder enkele links naar diverse websites:

Duurzame kleding

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten