Waarover spraken zij op 24 oktober 2018?

Genesis 32:23-33 vertelt van een keerpunt in het leven van Jakob. Zijn worsteling en confrontatie met fouten, maakt van hem een ander mens. Dat vertrouwen mogen ook wij hebben in de worsteling en zoektocht in de Bondsgemeenschap naar de toekomst.

Bondsvergadering

Voorbereidingen zijn in volle gang. Oude Pekela en Veendam met ds. Van de Vrie zullen de dienst laten aansluiten op het thema ’De zorg voor de Schepping begint in onze achtertuin’. Dit thema is gekozen om de Bondsgemeenschap te inspireren niet alleen naar zichzelf te kijken, maar zichzelf in een breder kader te plaatsen. Ook de collecte heeft een doel buiten de al bekende doelen van de Bond: ‘Christenen in Syrië’. Op de website komt een kort verslag en in Ons Orgaan van december een uitgebreider verslag. Het comité is benieuwd naar de uitkomsten van de voorstellen voor de coaches, zoals voorbereid door het drietal n.a.v. het traject ‘Betrokkenheid en Bestuur’. De werkgroepen, die onderdelen van aan te pakken issues uitwerken, werken gestaag door. Er wordt gewerkt aan een afgesloten deel van de website, om vergaderstukken te plaatsen.

Erbij

Comité was aanwezig bij de inspiratiedag van de SZD te Bennekom. Een fijne warme kleine bijeenkomst. Het comité nam deel aan de intrede en bevestiging van Janno van den Ende als bondspredikant. Ook de Raad van Kerken vergadering en die van het Interkerkelijk Contact Overheid (CIO) werden bijgewoond. Bij het CIO wordt gewerkt aan de mogelijkheid voor gemeenten om een gratis VOG aan te vragen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen en er is constante aandacht voor het toezicht op de uitvoering van de Anbi-regeling en bijbehorend overleg met de belastingdienst. Bij de Raad van Kerken is een nieuwe Algemeen Secretaris benoemd. Besloten wordt dat Jager de primus wordt bij de synode van de Protestantse Kerk.

Gemeenten

Comité heeft bijna alle voor 2018 geplande gemeentebezoeken volbracht. Vanuit Apeldoorn kwam helaas het bericht, dat zij op zeer korte termijn, eind november de deur sluiten. Op de BV zal hierover een mededeling gedaan worden. VEG Yerseke is gevorderd in hun traject tot het aanstellen van een werker, evenals de VEG Burgum. Het Collecterooster 2018/19 wordt op de website gepubliceerd, evenals de informatie over het fonds hulpbehoevende gemeenten. Het privacybeleid van comité / bondsbureau staat op de website. Er is gekozen voor een beschrijvende publicatie zonder jargon of juridisch taalgebruik. Nu wordt de jaargids en wat er wel en niet erin kan onder de loep genomen.

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten