Verheugend nieuws uit VEG Yerseke

De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke heeft in een extra ledenvergadering van 22 oktober jl.  dhr. Tim Schakel benoemd als gemeentelijk werker. Dhr. Schakel zal naast zijn werk in Yerseke zijn studie theologie in deeltijd afronden. Dankbaar meldt de gemeente, dat hij zijn benoeming heeft aanvaard.

Op zondag 27 januari 2019 om 15.00u zal de feestelijke dienst zijn ter bevestiging van zijn voorlopig dienstverband in het eigen kerkgebouw van Yerseke. Inmiddels heeft ook het eerste kennismakingsgesprek met het comité plaats gehad om een mogelijke erkenning na voltooiing van zijn studie in de Bond te bespreken.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten