Studiedag Kerkelijk Archiefbeheer voor kerkenraadsleden en vrijwilligers

Op D.V. zaterdag 9 februari 2019 vindt bij de Protestants Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam een studiedag plaats over kerkelijk archiefbeheer. Deze studiedag is bedoeld voor kerkenraadsleden en vrijwilligers die de archieven van hun gemeente beheren.

De insteek is praktijkgericht en gaat in op allerlei praktische vragen waar mensen in het archiefbeheer tegenaan lopen, zoals: Hoe bewaar ik mijn papieren archief? Waar kan ik terecht met vragen over digitalisering en privacy? Hoe ga ik om met mijn digitale kerkarchief? Dit zijn vragen die in veel kerkelijke gemeenten aan de orde zijn. De studiedag ‘Van papier naar pixel’ is bedoeld om op die vragen een antwoord te helpen vinden. Daarvoor zijn deskundigen aanwezig op het gebied van de kerkelijke archivering. Van harte aanbevolen!

Programma:

  • 10.30 uur: Welkom en Inleiding over de actualiteit van het thema: ‘Van papier naar pixel’
  • 11.00 uur: Digitaal is de norm: het beheer van bibliotheken en archieven.
  • 11.30 uur: Wat kan het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) in Kampen betekenen voor het archiefbeheer van uw gemeente?
  • 11.45 uur: Samen op de bres voor kerkelijk archief; bundeling van krachten, kennis en ervaring door de Stichting Kerkelijk Informatiebeheer (SKI)
  • 12.00 uur: Officiële lancering digitaal platform ‘Handboek kerkelijk  informatiebeheer’
  • 12.15 uur: Lunch met korte wandeling naar de VU-hortus (facultatief)
  • 13.30 uur: Kerkelijke archieven eeuwig toegankelijk?!
  • 14.00 uur: Twee workshops met gelegenheid tot het stellen van vragen: ‘Hoe lever je papieren en digitale archieven aan’ of ‘Succesvol kerkelijk informatiebeheer’
  • 14.45 uur: Gelegenheid om praktijkgerichte vragen te stellen over het gebruik van het Digitale Platform Kerkelijk Archief aan drs. D.T. van Houdt.
  • 15.00 uur: Afsluitend hapje en drankje

Aanmelding en meer informatie: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/!/16307/van-papier-tot-pixel-de-transitie-van-kerkelijk-archiefbeheer

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten