Informatie uit de comitévergadering 4 december 2018

In deze Adventstijd wordt Lucas 1:8-16 en aansluitend Matteus 1:18-20 gelezen. Met deze teksten wordt duidelijk dat onze hoop en verwachting van God komt, voor onszelf en voor de Bond. Niet in grote dingen, maar vaak onverwacht en klein.

Bondsvergadering

In de ochtend kleurde de vergadering ‘groen’. VEG Oude Pekela verzorgde met ondersteuning van de VEG Veendam een prachtige dienst met als thema ‘Ik weet een tuin…’ . De dienst werd geleid door ds. Van de Vrie. Het thema ‘De zorg voor de schepping begint in de achtertuin’, werd verder uitgewerkt in praktische zin door Jan Vroonland, betrokken bij het initiatief ‘Groene Kerken’. De voorstellen rond de coaches worden verder geconcretiseerd, in de regio’s nader besproken en in het voorjaar opnieuw in stemming gebracht. Het ex-3tal zal dit nog ter hand nemen. Het voorstel voor de transitie van het seminarium is aangenomen en het was verdrietig afscheid te nemen van 4 gemeenten en verheugend Nunspeet te begroeten als gastlid.

De 3 werkgroepen, gevormd n.a.v. ‘Betrokkenheid en Bestuur’, zijn volop aan het werk. De pilot rond de BV’s wordt na evaluatie aangepast voortgezet. Met namen de late inlevering van alle stukken was een knelpunt. Flexibiliteit, een levendige discussie en op beide vergaderingen plek voor verdieping zijn grote pluspunten. De Voorjaarsvergadering is op 11 mei en de Najaarsvergadering op 9 november. Regiobijeenkomsten begin maart. In het voorjaar komt de rapportage van de werkgroepen ’Bondsvergadering nieuwe stijl’, ‘Andere Kerken’ en ‘Lokaal Gezamenlijk’.

Erbij

Verheugend is dat ds. Durieux vanaf heden meewerkt in de commissie p/gw en dat er een kennismakingsgesprek is gevoerd met een kandidaat gemeentelijk werker uit Yerseke. Helaas neemt Frans van Eede nu aan het einde van zijn tweede termijn afscheid van comité en deze commissie. Comité ging op gemeentebezoek in Amsterdam, was bij de laatste dienst van Apeldoorn en bij de inzegening van de gemeentelijk werker te Burgum. Comité was aanwezig bij de viering van het 400 jarig jubileum van de Dordtse Synode en de Synode van de Protestantse Kerk en neemt kennis van diverse berichten uit de oecumene en van de IFFEC.

Website

Comité zou graag zien dat de website steeds meer als communicatiemiddel dient. Gemeenten en deelorganisaties zouden veel meer met elkaar kunnen delen en daardoor meeleven door berichten aan te leveren voor de nieuwsrubriek van de website. In het begin van het jaar zal het besloten deel op de Bondsvergadering pagina gebruikt gaan worden voor vergaderstukken. Nu staan daar bijvoorbeeld alle nieuwsbrieven al en verslagen die vastgesteld worden openbaar gezet. Twee keer per jaar wordt alles verzameld in de papieren bundels voor de vergaderingen. Voor gebruik van het besloten deel worden e-mails verzonden aan secretariaten, die vervolgens kunnen inloggen. Een enorme operatie voor het bondsbureau.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten