Paastijd 2019 Zending in Nederland

SZD PAASTIJD 2019 ZENDING IN NEDERLAND Pasen is de tijd waarin je het Goede Nieuws van Jezus misschien wel op zijn best kan duidelijk maken. Want… dat Jezus stierf voor de zonde en gebrokenheid van de mensheid en opstond om ons weer met God te verzoenen maakt het hele leven anders. Ook als SZD zetten wij ons in om het Goede Nieuws van Jezus duidelijk te maken. En ook u als gemeente zet zich in om het Goede Nieuws van Jezus duidelijk te maken. Verschillende zendings- en diaconale activiteiten worden door de VEG georganiseerd om mensen te bereiken met het Goede Nieuws, zoals de vliegende speeldoos in Goes, kerst in Heerde, openlucht dienst in Meppel, hart in actiedag in Elburg, sportevangelisatieweek in Zwolle, … Als SZD willen we de gemeenten hierbij ondersteunen en stimuleren, door mee te denken, door gesprekken, advisering, begeleiding, voorlichting, met materiaal, inspi-ratie dag, … Dit alles gaat niet voor niets. En daarom vragen we in de Paastijd uw aandacht voor missionair bezig zijn gewoon heel dichtbij, in onze Bond! Want mensen zijn geroepen om op hun plek, heel dichtbij het Goede Nieuws te vertellen en te laten zien! COLLECTE De opbrengst van de paascollecte wordt dan ook gebruikt om het Goede Nieuws van wat Jezus voor ons gedaan heeft te blijven laten horen. SAMEN ZENDING DOEN Uw bijdrage kunt u geven door – geld in de collecte voor de SZD te doen (al dan niet in een envelop) – uw bijdrage over te maken naar de penningmeester van uw plaatselijke SZD o.v.v. SZD – Paastijd 2019 – uw bijdrage over te maken naar de SZD-rekening NL89INGB0000513876 o.v.v. Paastijd 2019 en de VEG waar u lid bent www.bondveg.nl

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten