De Bond kiest voor extra steun aan de gemeenten en het comité

In Bussum zijn gemeenten van de Bond zaterdag 11 mei bijeen voor de voorjaarsvergadering van de Bond. Plezier, humor en aandacht voor inhoud wisselt zich af met goede gesprekken tussen gemeenten.

Amsterdam, voor het laatst in het midden van de Bond verzorgt de openingsdienst met als thema ‘Blijf in de stad’. De gemeente gaat op in de Ned. Geref. Kerk waar al een paar jaar intensief mee wordt samengewerkt. Alhoewel het jammer is dat één van de moedergemeenten van de Bond ophoudt te bestaan, is het mooi dat ze er in geslaagd zijn het gebouw voor de NGK gemeente en voor de Rivierenbuurt te behouden.

Prof. dr. Klaas Spronk houdt een inspirerende inleiding over contextueel Bijbelgebruik. De kunst van het lezen van de Bijbel is om vanuit de kern van het volbrachte werk van Christus  op Golgotha minder nadruk op de tekst te leggen maar de betekenis ervan te ontdekken. Door dit samen met anderen te doen leer je meer over de context van het Bijbelgedeelte en ontdek je de inspiratie die in veel Bijbelverhalen te vinden is. Conclusie is dat het thema; ‘De Bijbel in beweging’ beter werkt als het omgedraaid wordt naar ‘De Bijbel brengt in beweging’.

De jaarstukken worden onder leiding van de dagvoorzitters vlot afgewerkt, doordat de vele secretarissen en penningmeesters op een goede manier verantwoording van het bondswerk en de financiën hebben voorgelegd. Gemeenten en deelorganisaties delen hun goede en minder goede nieuws.  Er wordt een brochure, ‘De kern van onze hoop’ gepresenteerd, waarover u hier meer kunt lezen! En na een altijd gezellige lunch, gefaciliteerd door de vrijwilligers van de VEG. Bussum  opent de werkgroep Kampus het middaggedeelte met een Kampus proeverij! Zo kunnen alle gemeenten op een ludieke manier kennismaken met Kampus, maar met een duidelijke vraag naar alle gemeenten om hun jeugd te enthousiasmeren voor het weekend dat in juni wordt gehouden.

Op de rest van de middag volgt een uitgebreide  discussie over de resultaten van de vorig jaar gevormde werkgroepen over; bondsvergaderingen nieuwe stijl, contacten met andere kerken en wat lokaal of gezamenlijk uitgevoerd dient te worden. De aanzet voor een nieuwe taakomschrijving voor het comité nieuwe stijl riep veel vragen op.  Daarna zijn de voorstellen aan de beurt voor extra steun aan de regio en gemeenten door het aanstellen van een gemeente-regiocoach  en een beleidsadviseur die het comité nieuwe stijl zal begeleiden.  Ook hier is er inbreng van gemeenten en wordt er een goed gesprek gevoerd.

Beide voorstellen zijn uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen. Met elkaar zien uit naar waar de ‘Beweging in de Bond’ ons brengt.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten