De kern van onze hoop

Zaterdag 11 mei is ‘De kern van onze hoop’, Over de actualiteit van de christelijke eschatologie, geschreven door John E. Phelan Jr. en vertaald en ingeleid door Leo Mietus, op de Voorjaarsvergadering van de Bond gepresenteerd. De brochure is weliswaar wat dikker dan gebruikelijk is in de brochurereeks, maar ook ongelofelijk waardevol.

John Phelan is vele jaren leidinggevende geweest van het theologen comité van de internationale Bond van VEG’n, de IFFEC en is een goede bekende bij bezoekers aan de theologenconferenties.

Waarom is het zo belangrijk dat we binnen onze Bond kennismaken met het gedachtengoed van John Phelan?
John Phelan betoogt dat de eschatologie – de leer van de laatste dingen – niet alleen over de toekomst gaat, maar dat het gaat over nu, en dat de eschatologie het hart vormt van de kerk.
Als kerk en als individuele christenen vormen wij de voorpost van het komende Koninkrijk van God, en daarom zouden wij vanuit de normen en waarden van dat Koninkrijk nu hoopvol mogen en kunnen leven en vanuit diezelfde normen en waarden kritisch in de huidige wereld moeten en kunnen staan – als mensen die weet hebben van een andere wereld.
Om in Bondstermen te blijven: Wij leven niet alleen naar de toekomst toe vanuit het Maranatha (Kom, Jezus, kom), maar de toekomst komt al naar ons toe, waardoor de Maranathagedachte nu al ons leven bepaalt.

Dit boek maakt nieuwsgierig en geeft stof tot denken. Het zal beslist niet op de plank blijven staan en zou zo maar kunnen terugkomen in gesprekken en prediking als het gaat over het boek Openbaring, het duizendjarig rijk of Israël, of over het leven dat we nu, anno 2019, leiden.

Klik hier  voor de inleiding en inhoudsopgave (pagina 1 t/m 17). Bestellen kan via het bondsbureau. . Kosten € 24,- exclusief verzendkosten.