Mooi bericht uit Elburg!

Na een zoektocht met behulp van de consulenten ds. Durieux en ds. Van der Velde heeft de Vrije Evangelische Gemeente Elburg een voorganger gevonden in Durk Muurling.

Vanaf 1 september werkt hij een dag in de gemeente op tijdelijke basis en ervaart een klik met de gemeente. Hij groeit op in een synodale gereformeerde kerk die later in de Protestantse Kerk zal opgaan. Is kerkelijk meelevend en werkt al snel mee in zondagschoolleiding en in evangelisatie. Na verloop van tijd krijgt hij meer en meer een verlangen om meer te leren over de Bijbel, over God en over Jezus en volgt een opleiding. Na deze opleiding is hij onder meer werkzaam als kerkelijk werker in meerdere gemeenten van de Protestantse Kerk. Nu met zijn aanstelling te Elburg hoopt hij zijn gaven en talenten ten volle te benutten en zich verder te ontwikkelen.

De Vrije Evangelische Gemeente Elburg is blij op DV zondag 30 juni a.s. dhr. Muurling als nieuwe voorganger te bevestigen. De dienst zal plaatsvinden om 14.00 uur in het kerkgebouw aan de Boterbloem 15 te Elburg en wordt geleid door Ds. D. Durieux. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een hapje en een drankje en Durk Muurling en zijn gezin te feliciteren. Mocht u willen komen, dan graag voor 22 juni a.s. het aantal te verwachten aanwezigen aanmelden via het secretariaat, secretaris@vegelburg.nl.