Een Veilige Kerk

Contactpersonen van de 4 meldpunten
Karin Somhorst, Lenny van den Brink-’t Hart, Liesbeth Sanders, Ineke van Dongen

Op 24 mei jl. was de Bond betrokken bij de themamiddag ‘De kerk, een veilige plek’ van de Raad van Kerken. De centrale vraag van deze uitwisselingsconferentie was: wat kunnen we van elkaar leren over de aanpak en preventie van seksueel misbruik in de kerken?
Vanuit enkele kerken werd verteld wat zij doen om seksueel misbruik tegen te gaan. Daarna was er een onderling uitwisseling aan de hand van drie vragen:

1.Welke stappen heeft uw kerk/kerkgenootschap ondernomen op het gebied van preventie en om te komen tot een veilig klimaat?
2.Wat is uw volgende stap?
3.Waar loopt u tegenaan en waarbij kunt u hulp gebruiken?

In het kader van preventie hebben de vier meldpunten een 6-stappenplan ontwikkeld. Deze stappen werden plenair gepresenteerd:
Stap 1: Maak beleid
Stap 2: Stel een vertrouwenspersoon aan
Stap 3: Gedragscode en omgangsregels
Stap 4: Werven en selecteren van vrijwilligers + VOG’s
Stap 5: Maak melden mogelijk
Stap 6: Informeer alle betrokkenen

Ook voor de Bond valt hier nog veel werk te doen. Want seksueel misbruik mag nergens voorkomen en zeker niet in de Kerk.

Begin 2020 zal de Raad van Kerken een vervolgbijeenkomst houden met het oog op slachtoffers van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag.Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst en hier voor de website eenveiligekerk.nl
Vertegenwoordiger van de Bond in het IBO/SMPR: ds. Dorette van Houten: mail: d.vanhouten@planet.nl