Afscheid te Goes

ds. Gerard van de Wetering tijdens een doopdienst

Na ruim twaalf jaar de gemeente Goes gediend te hebben neemt ds. Gerard van de Wetering op 23 juni a.s. in de ochtenddienst (10.00 uur) afscheid. Hij heeft een beroep aangenomen naar de Protestantse Gemeente ‘Christus is Koning” te Slikkerveer. Dit betekent niet alleen dat hij de gemeente verlaat, maar ook dat er een einde komt aan zijn predikantschap in de Bond en zijn consulentschap van Nieuwvliet c.a..

Eerder diende hij als predikant de gemeente Nieuwvliet c.a., vervolgens zowel Beverwijk als Wormerveer. Daarnaast vervult hij al jaren de functie van secretaris van de werkgroep preekconsenten en die van voorzitter van de redactie van Ons Orgaan en was eerder lid van het SZD bestuur. Ook op de achtergrond is hij altijd bereid mee te denken en tips te geven over zaken die de Bond aangaan.

De redactie van Ons Orgaan kan in ieder geval tot het einde van het jaar nog op hem rekenen en vooralsnog blijft hij ook beschikbaar voor aanvragen van preekconsenten. Het is fijn dat de binding met de Bond vooralsnog op deze wijze behouden blijft.

Ook al is het een verlies voor de Bond, we zijn verheugd voor ds. Van de Wetering en zijn gezin voor deze nieuwe kans om op een andere plek met nieuwe inspiratie God te dienen en wensen hen Gods zegen op hun pad.

Mocht u willen komen, dan graag aanmelden bij de kerkenraad van Goes.