Pinkstertijd 2019 – Collecte voor de zending

Met Pinksteren begon de christelijke kerk!

Op Pinksterdag zaten de gelovigen samen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden. De Bijbel beschrijft daarna de verbazing bij de inwoners van Jeruzalem: ze hoorden allemaal in hun eigen taal de apostelen spreken over ‘Gods grote daden’.

Drieduizend mensen raakten overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk. Daarom wordt deze gebeurtenis gezien als het ontstaan van de kerk.De kerk die wereldwijd bestaat mede door zending dichtbij en ‘ver’ weg. De Pinkstercollecte is hiervoor bestemd, voor zending ‘ver’ weg in Oeganda en in Oekraïne.

Hier mogen ‘onze’ zendingswerkers meewerken aan het feest van Pinksteren door met woorden te getuigen en met daden te laten zien wat Gods liefde kan doen.

U kunt het werk van ‘onze’ werkers via de SZD steunen door:

  • geld te geven in de pinkstercollecte 2019 voor de SZD (al dan niet in een envelop)
  • uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van de SZD in uw gemeente o.v.v. SZD Pinkstercollecte 2019
  • uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de SZD rekeningnr.

NL89 INGB 0000 5138 76 o.v.v. Pinkstercollecte 2019 en de VEG waar u lid bent