Wie achterom blijft kijken is niet geschikt voor het koninkrijk van God

In de laatste dienst van de Vrije Evangelische Gemeente Enschede bepaalde ds. B. Hagen de gemeente bij de betekenis van de lezingen voor zondag 30 juni. De blikrichting van de gemeente is vooruit. Elisa neemt het stokje over van Elia, de volgelingen van de Heer moeten niet achterom  blijven kijken. Een gemeente kan ophouden te bestaan, maar niet de gemeente van Christus. Gods werk gaat door. Op een andere manier en een andere plek.

De gemeente reageerde met het zingen van Lied 418:

God, schenk ons de kracht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht  uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

In een volle kerk – met aan warmte ( letterlijk en figuurlijk) –  geen gebrek waren velen naar de Boddenkampstraat gekomen. Na de dienst spraken verschillende mensen hartelijke woorden en beste wensen. Namens het Comité, de Doopsgezinde gemeente in Twente en de Protestantse Kerk.

In een zeer druk bezochte receptie haalden  mensen – van ver en dichtbij – vele herinneringen aan de gemeente op.
Voor mij (Ties Prins) was het (na 45 jaar)  een mooi gebeuren.