De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is op zoek naar een:

Gemeente-regiocoach voor 16 uur per week,

om als coach de diverse gemeenten van de Vrije Evangelische Bondsgemeenschap te ondersteunen en te versterken in het gestalte geven aan hun roeping om in woord en daad getuige te zijn van het verlossend werk van Jezus Christus en de komst van het Koninkrijk van God. Daarnaast is het een taak van de coach om de contacten en samenwerking tussen gemeenten in de regio’s te stimuleren en helpen vorm te geven.

We zoeken iemand met een theologische vooropleiding, minimaal op HBO-niveau. Iemand die de gemeente bewust maakt van de meerwaarde van samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen en gemeenten stimuleert om samenwerking gestalte te geven  en/of te versterken. Ervaring met het begeleiden van kerkelijke gemeenten is een pré. Kennis van de organisatie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een vereiste.

We verwachten van deze coach goede communicatieve vaardigheden, het vermogen om verbindend te werken en het kennen en begrijpen van de brede diversiteit van de verschillende VEG-gemeenten en het vermogen om daarmee om te gaan.

De aanstelling is voor 2 jaar.
Het salaris zal maximaal conform de salaristabel van predikant grote gemeente van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten zijn.

U kunt uw schriftelijke reactie voorzien van CV voor 21 september sturen naar:  Het Bondsbureau, President Kennedylaan 311, 6883 AK Velp. Of per e-mail naar de bureausecretaris, hbeem@bondveg.nl.

Gesprekken zullen plaatsvinden in week 41 op het bondsbureau te Velp.

Voor een uitgebreidere taakomschrijving, zoals opgenomen in de Bundel Voorjaarsvergadering van de Bond 2019 (blz. 61/62) en/of eventuele vragen kunt u terecht bij:
Karin de Haan, tel: 06 2230 1440, e-mailadres: kdehaanolivierse@hotmail.com.