Samen door de woestijn – pastorale wegen richting herstel na seksueel misbruik

Op 29 oktober a.s. is er een studiemiddag (13.00 uur tot en met 17.00 uur) georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit en mede mogelijk gemaakt door de Stichting VPSG en het meldpunt SMPR voor: pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige belangstellenden.

Seksueel misbruik verandert je leven – levenslang. Eén op de drie vrouwen en één op de vijf mannen heeft seksueel geweld ervaren in onze samenleving. De #MeToo beweging heeft ons hier nog bewuster van gemaakt. Maar wat hebben we er in onze kerkelijke gemeenschappen van geleerd?

Tijdens deze studiemiddag verkennen we deze vraag vanuit het visioen van een beloofd land waar goed leven mogelijk is. Een goed leven dat soms, even, al zichtbaar wordt. – en waar ook een lastige, gezamenlijke tocht door de woestijn die onherbergzaam kan zijn, aan vooraf gaat. Wat kunnen wij samen leren als we dit visioen tot leven willen brengen? Hoe zien pastorale wegen richting herstel eruit? Hoe kunnen we de stap zetten van bewustwording van een probleem naar echte verandering?

In een lezing en workshops verkennen we deze vragen en mogelijke antwoorden met elkaar, waarbij we steeds meer invulling zullen geven aan dat visioen van een beloofd goed leven.
De middag heeft een pastorale insteek. Sprekers zijn ds. Judith van der Werf, ds. Mirjam Visser-Fuchs, dr. Anne-Claire Mulder, prof.dr. Heleen Zorgdrager, priester Remy Jacobs, trauma-dominee Alexander Veerman, dominee en coach Janneke Nijboer en dr. Theo Hettema.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding via de website van de PThU.

Locatie: PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Kosten: € 10 per persoon. Studenten en minima betalen € 5 per persoon. Dit bedrag moet ter plaatse per pin worden voldaan.