Van de Raad van Kerken

In het Nieuwsbulletin van de Raad van Kerken (september 2019) zijn velerlei berichten over onderwerpen als een Armoede, Duurzaamheid, Geloven zonder grenzen… en nog veel meer. Klik hier voor  alle berichten en hieronder leest u vast een kleine selectie.

Walk of Peace
Op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, zal Almere het centrale punt zijn voor de landelijke Walk of Peace van de Raad van Kerken in Nederland. Het Leger des Heils, dat zijn Nederlandse hoofdkwartier heeft in Almere, coördineert deze wandeling, in samenwerking met plaatselijke kerken en verschillende maatschappelijke organisaties. Het doel van de wandeling is om samen in beweging te komen met het oog op gerechtigheid en vrede. De wandeling voert langs verschillende plekken waar mensen zich inzetten voor een betere samenleving. De lengte van de route is ongeveer 5 km en start om 12.00 uur bij het stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1. Graag aanmelden: klik hier


Op zondag 29 september gebeurt het weer: Honderden kerken zetten hun deuren open om gasten van buiten te verwelkomen in hun viering. Aan hun, misschien wel eerste, stap over de kerkdrempel gaat een andere stap vooraf. Kerkleden worden uitgedaagd hun collega’s, buren of kennissen hiervoor uit te nodigen. Dat is waar de campagne Kerkproeverij namelijk in wezen over gaat: je oefenen in de kunst van gastvrijheid, die verder gaat dan ‘de deur open zetten’. Hierbij schreef Erik Borgman het boekje ‘Dit is het hart. Over het proeven van de kerk.’ ‘Wie iemand meevraagt naar de kerk, nodigt haar of hem uit in het hart geraakt te worden.’ Het boekje is voor € 2,- te bestellen op www.adveniat.nl

Brochure Van God is de aarde
Tegen het einde van september valt bij alle ontvangers van Oecumenische Bezinning een nieuwe uitgave op de mat, getiteld ‘Van God is de aarde en al wat daar leeft’. Het boek gaat over waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort. Auteurs zijn leden van de projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. ‘In de kern is duurzaamheid een levensbeschouwelijk en duurzaam vraagstuk. Een vraagstuk waar kerken en christenen zich gelukkig al lange tijd mee bezighouden’, aldus de brochure. Uitgebreid wordt ingegaan op de betekenis die duurzaamheid heeft voor kerken en welke rol zij kunnen spelen. Een losse uitgave kost € 8,00 (excl. portokosten; te bestellen via rvk@raadvankerken.nl)