Boekpresentatie in de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Donderdag 24 oktober 2019 is voor Dordrecht een gedenkwaardige dag. Het is dan 75 jaar geleden dat de omgeving van het toenmalige kerkgebouw (Kruiskerk) van de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) door de geallieerden werd gebombardeerd, waarbij ook gemeenteleden om het leven kwamen. Op die dag wordt in de VEG een boek over haar oud-predikant ds. Jac. Lissenberg gepresenteerd onder de titel: ‘Geloven is drijven boven duizenden vademen diepte’.

Een eerste reactie op het boek zal gegeven worden door de Doopsgezinde predikant ds. Han Cuperus en een toelichting op het ontstaan van het boek zal verzorgd worden door Seminarium docent en auteur dr. Leo Mietus. Het boek gaat over Lissenbergs reactie op het fascisme en nationaalsocialisme en vervolgens over de bezetting en bevrijding. Daarnaast wordt zijn positie in de Bond van VEG belicht en is zijn in Dordrecht gehouden bevrijdingspreek van 13 mei 1945 opgenomen.

Het boek is vanwege het bronnenonderzoek niet alleen van belang voor de VEG Dordrecht, maar ook voor de Bond. Het werpt onder andere nieuw licht op de Beginselen en de maranathaprediking in de jaren ’30 en ’40 en het legt spanningen bloot tussen wereldmijdende en wereldbetrokken stromingen die tot op de huidige dag een rol spelen in de Bond. Het heeft bovendien, ‘een bredere relevantie voor de kerkgeschiedenis van Nederland tijdens de bezetting en in de jaren daarvoor en daarna,’ zoals Lissenbergs kleinzoon prof. dr. Wouter J. Hanegraaff in het Woord vooraf opmerkt.

Het boek bevat ook een beschrijving van de gedenkplaat, waarop acht oorlogsslachtoffers van de VEG Dordrecht vermeld worden. Deze gedenkplaat, die eerst in de Kruiskerk hing en later in de Opstandingskerk, zal na een gedachtenismoment worden overgedragen aan archivaris Wim Koole. Hij zal dit object onderbrengen in het Regionaal Archief Dordrecht, waar het archief van de VEG al is ondergebracht. Koole zal op 24 oktober tevens de beschrijving van dit archief aanbieden.

Vanaf 14:00 uur staat de koffie klaar. Het programma duurt van 14:30 uur tot 16:00 uur en zal worden geleid door de voorzitter van het Seminarium bestuur ds. Ed van den Berg-Strijker (oud-predikant VEG Dordrecht). Muzikale medewerking wordt verleend door het barokensemble The Counterpoints (Aljosja Mietus en Thomas Triesschijn).
Het belooft een interessante middag te worden waarvoor u van harte wordt uitgenodigd in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, S.M. Hugo van Gijnweg 12 te Dordrecht.

Aanmelding wordt op prijs gesteld. Bel Ria Harriss-van der Salm, 078-6558868 of stuur een email naar: RHarriss@vanderSalm.net

Het boek is na afloop te koop en kost 25 euro, of u kunt het toegezonden krijgen via uw bestelling bij het bondsbureau voor €25, – plus de administratie- en verzendkosten.